Aernout van der Bend directeur Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

Aernout van der Bend wordt per 1 januari 2024 benoemd tot directeur van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Aernout van der Bend

De NIWO is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat verantwoordelijk is voor onder andere de vergunningverlening voor het beroepsgoederenvervoer. De NIWO heeft als hoofdtaak het verlenen, verlengen en intrekken van communautaire vergunningen aan transportondernemingen en toetst daarbij aan de in de Europese wet- en regelgeving vastgestelde criteria.

De transportsector staat voor de opgave in te spelen op veranderende marktomstandigheden. De NIWO zal (moeten) meebewegen met die veranderingen waarbij het vanuit het perspectief van de NIWO gaat om de kwaliteitsborging in de sector. Met het oog daarop zal Aernout van der Bend met de NIWO gaan bouwen aan een wendbare organisatie die tijdig kan inspelen op de veranderende omgeving en de maatschappelijke opgave. Daarbij staat het optimaliseren van de publieke dienstverlening door de NIWO centraal. Samen met de logistieke sector en brancheorganisaties zal worden gewerkt om de effectiviteit van regelgeving binnen de transportsector te vergroten binnen de kaders van de wet en wordt gezocht naar mogelijkheden voor verduurzaming van de logistieke sector door middel van vergunningverlening.

Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden is Aernout al snel aan de slag gegaan bij Rijkswaterstaat als projectsecretaris Vernieuwing Meetnet Noordzee. Zijn daaropvolgende loopbaan heeft zich verder ontrold binnen het fysieke domein, waarbij verkeer en vervoer belangrijke thema’s waren. Aernout werkte binnen de gemeente Amsterdam als senior beleidsmedewerker voor de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer en vervolgens heeft hij de stap gemaakt naar Bureau SG van het ministerie van IenW als portefeuillehouder Goederenvervoer en als Rijksprojectleider Voorbereiding op Parlementaire onderzoek van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten.

Daarna volgden verschillende managementposities binnen Rijkswaterstaat. Aernout heeft daarbij zijn loopbaan ingevuld als directeur van De Verkeersonderneming in Rotterdam en in die functie met publieke en private partijen gewerkt aan de bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Vervolgens werd hij algemeen directeur van NGinfra, een kennisplatform waar Rijkswaterstaat, Schiphol, Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, Vitens en ProRail zich hebben verenigd om de infrastructuur van Nederland adequaat in te laten spelen op toekomstige veranderingen. Het eerste kwartaal van 2023 was Aernout tevens interim-directeur Rijksrederij. In 2012 nam Aernout deel aan het ABD Kandidatenprogramma.

Hillie Beentjes, plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van IenW: “Met Aernout van der Bend heeft de NIWO een directeur met veel ervaring op het gebied van mobiliteit en het fysieke domein. En door zijn uitgebreide netwerk kan hij de belangen van de NIWO goed voor het voetlicht brengen. In deze tijden waar er extra aandacht is voor alle uitdagingen waar uitvoeringsorganisaties mee te maken hebben ben ik blij dat Aernout leiding gaat geven aan de NIWO. Ik wens hem veel succes.”

Aernout van der Bend: “Ik heb de NIWO leren kennen als een professionele organisatie die een mooie rol vervult tussen publiek en privaat. NIWO is op basis van haar wettelijke taak een publieke dienstverlener die een brug slaat tussen aan de ene kant wetgeving en uitvoeringsregels en aan de andere kant het (be)dienen van een gezonde transportsector die een grote bijdrage levert aan welvaart en welzijn. En NIWO doet dat voor de nationale en de internationale wegvervoerders. Ik verheug me erop om samen met de collega’s en het maatschappelijk veld een duidelijke en zichtbare bijdrage te leveren aan en voor de logistieke sector.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD, de Raad van Advies van de NIWO en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.

De NIWO is convenantpartner van DGABD. Deze benoeming is tot stand gekomen via een procedure vergelijkbaar met die voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door de DGABD, de Raad van Advies van de NIWO en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.