Mandy Molenaars directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij OCW

Mandy Molenaars start met ingang van 15 november 2023 als directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Mandy Molenaars

De directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) bestaat uit deskundige en enthousiaste juridische experts en administratieve medewerkers. Zij adviseren de bewindspersonen en beleidsdirecties van OCW op juridisch-bestuurlijk gebied en zijn verantwoordelijk voor de wetgeving en juridisch houdbare en effectieve oplossingen en producten die bijdragen aan goed beleid dat werkt voor mensen in het onderwijs, cultuur en wetenschap.

Het versterken van de verbinding tussen de juridische inbreng en expertise en OCW-beleid en het stimuleren van de professionele ontwikkeling van de mensen op de directie vragen bijzondere aandacht van de nieuwe directeur WJZ. Dat vraagt om een brede blik en het vermogen om onderwerpen in de context van het OCW-domein en de bredere maatschappelijke opgaven te beschouwen zonder de juridische grenzen daarbij uit het oog te verliezen.

Marjan Hammersma, secretaris-generaal OCW: ´Mandy is een zeer kundige jurist die altijd gericht is op samenwerking met beleidsdirecties en maatschappelijke partijen en tegelijkertijd de specifieke rol van juridisch adviseur niet uit het oog verliest. Met Mandy krijgen we bij OCW een energieke, open en samenbindende directeur WJZ die staat voor haar mensen. Daar ben ik erg blij mee.´

Mandy Molenaars: ´Ik ben heel blij om als directeur WJZ verder te kunnen blijven werken bij deze mooie directie. Samen met de deskundige en betrokken collega’s binnen de directie en in verbinding met de collega’s van beleid en uitvoering wil ik zorgen voor kwalitatief goede wetgeving en juridische advisering op de beleidsterreinen van OCW.´

Mandy studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Zij werkt al enige jaren bij OCW. Op dit moment is zij waarnemend directeur Wetgeving en Juridische Zaken. Daarvoor vervulde zij de functie van afdelingshoofd Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs en Studiefinanciering. Voordat Mandy naar OCW kwam werkte zij als coördinerend juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat en als senior wetgevingsjurist bij de toenmalige ministeries van Infrastructuur en Milieu en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt zodat iedereen kon solliciteren.