Marjolein Citroen afdelingshoofd Administraties en Verantwoording, tevens plaatsvervangend directeur bij de Belastingdienst

Marjolein Citroen wordt per 1 januari 2024 benoemd tot afdelingshoofd Administraties en Verantwoording, tevens plaatsvervangend directeur bij de Shared Service Organisatie Financieel en Managementinformatie van de Belastingdienst.

De Shared Service Organisatie Financieel en Managementinformatie (SSO F&MI) ondersteunt het management van de Belastingdienst bij een doelmatige en doeltreffende besturing van de organisatie. Daartoe zorgt SSO F&MI voor een betrouwbaar en ordelijk administratief beheer op het gebied van financiën, personeel en autorisaties en voor adequate managementinformatie aan alle afdelingen van de Belastingdienst.

Jaarlijks ontvangen de Belastingdienst en  Douane 350 miljard euro voor belastingen en premies en geeft het onderdeel Toeslagen 16 miljard euro uit aan toeslagen. Het afdelingshoofd Administraties en Verantwoording heeft de belangrijke opgave om in de komende jaren de interne beheersing binnen de Belastingdienst verder te versterken. Overigens is in de afgelopen jaren al veel gerealiseerd; zo is over 2022 een “in control statement” door de Belastingdienst afgegeven over de financiële processen. De opgave van Marjolein richt zich onder andere op het vasthouden van hetgeen is bereikt en tegelijkertijd doorontwikkelen naar een volgend niveau van volwassenheid. Voorts is het van belang dat Marjolein (nog meer) inzet op de verbreding van de kennis over financieel- administratieve processen. Dit speelt binnen SSO F&MI maar ook bij alle andere dienstonderdelen van de Belastingdienst.

De afgelopen jaren was Marjolein werkzaam bij Waternet als Hoofd Finance & Control / plaatsvervangend directeur Finance & Control. Daarvoor heeft zij diverse leidinggevende functies vervuld bij Rijkswaterstaat en heeft zij als professional gewerkt bij Gjald en Ernst & Young Accountants. In haar managementrollen staat Marjolein voor een no-nonsense, integrale, mensgerichte aanpak van organisatievraagstukken. Zij stuurt op creatieve oplossingen waarbij zij tevens goed de balans tussen het doel, de mens en de randvoorwaarden in de gaten houdt. Marjolein studeerde Bedrijfskunde (afstudeerrichting Accountancy) aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 rondde zij een postdoctorale Accountancy opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen / NIVRA af. In hetzelfde jaar voltooide zij de Executive Master of Internal Auditing aan de Business School of Amsterdam.

Rob Dral, Directeur SSO F&MI: ”Met Marjolein halen we een ervaren, kundig en energiek afdelingshoofd binnen die goed past binnen onze organisatie en die met haar frisse blik een belangrijke bijdrage zal gaan leveren aan de doorontwikkeling van SSO F&MI. Ik ben blij met haar benoeming en verheug mij zeer op onze samenwerking.”

Marjolein Citroen: “Ik zie het als een uitdaging en eer om bij de grootste administratie van Nederland mijn ervaring en kennis te kunnen inzetten en zo te kunnen bijdragen aan de continue verbetering van de Belastingdienst.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en de Belastingdienst. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.