Martin Wijnen directeur-generaal Rijkswaterstaat bij IenW

Martin Wijnen wordt directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2024.

Martin Wijnen

Het beheren en ontwikkelen van de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren: dat is de taak van Rijkswaterstaat en de andere onderdelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met partners in de regio, marktpartijen en andere overheidsinstanties werken de ruim 10000 medewerkers van Rijkswaterstaat aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Een land dat is beschermd tegen overstromingen met voldoende groen en voldoende schoon water. Een land waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Waarin de focus ligt op een duurzame leefomgeving.

Naast aanleg van nieuwe infrastructuur en beheer en onderhoud van ons hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem, is de grootste opgave van Rijkswaterstaat het komende decennium om deze bestaande infrastructuur in stand te houden. Dit is een logistiek, financieel en technisch-inhoudelijk uitdagende opgave. Om die te kunnen realiseren moet de productie omhoog. Dit vergt een meer efficiënte inzet van de beschikbare arbeidscapaciteit en middelen. En dat alles in een voorlopig krappe arbeidsmarkt. Bovendien neemt niet alleen de vraag naar ruimte toe maar ook de diversiteit van de vraag. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie en wat er nodig is aan watermanagement als gevolg van klimaatverandering.

Rijkswaterstaat wil de betrouwbare partner blijven die zich proactief inzet voor de gezamenlijke ruimtelijke opgave, nationaal en regionaal. Deze uitdagende maatschappelijke opgaven worden gerealiseerd door de medewerkers van Rijkswaterstaat en van onze partners. Ook werken aan een toekomstbestendige organisatie is daarom een belangrijke opgave. Met een optimale balans tussen sturen en vertrouwen, en door een aantrekkelijke concurrerende werkgever zijn voor onze professionals. 

“Voor mij komen de vakinhoudelijkheid van de civiele techniek, mijn bestuurlijke ervaring en kennis van zaken om grote uitvoeringsorganisaties te leiden samen in deze prachtige functie. Ik vind het een enorme eer om me te mogen inzetten voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland,” meldt Martin Wijnen. “Ik realiseer me dat er genoeg uitdagingen in het verschiet liggen, maar die ga ik graag aan, samen met al die betrokken vakmensen van Rijkswaterstaat en in verbinding met de omgeving voor wie en met wie we werken.”

“Martin beschikt over de juiste achtergrond en ervaring om de uitdagende opgave waar Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW voor staan in goede banen te leiden. Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen de landmacht en RWS, maar de grootste uitdagingen bij RWS lijken op die bij de landmacht: een steeds veranderende vraag naar wat de organisatie moet leveren, een efficiënte inzet van mensen en middelen, en dat alles bij een krappe arbeidsmarkt. Ik verheug mij enorm op zijn komst en onze samenwerking!”, aldus secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Jan Hendrik Dronkers.

Luitenant-generaal M.H. (Martin) Wijnen is sinds augustus 2019 Commandant Landstrijdkrachten bij het ministerie van Defensie. Daarvoor was hij plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Eerder vervulde hij diverse leidinggevende posities en staffuncties op topmanagementniveau van grote militaire eenheden en op het ministerie van Defensie. Ook was hij programmamanager Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als officier van de Genie bekleedde Martin Wijnen diverse operationele en leidinggevende functies binnen het vakgebied van mobiliteit, constructie en weg- en waterbouw.

Martin Wijnen volgde de Officiersopleiding Grond-, weg- en waterbouwkunde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.