Milet van Wetten-Rompelman strategisch teamleider regio Noordwest bij de Belastingdienst

Milet van Wetten-Rompelman wordt per 15 november 2023 benoemd tot Strategisch teamleider regio Noordwest bij directie Grote Ondernemingen Belastingdienst.

De directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profitorganisaties. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. De regio Noordwest in Amsterdam bestaat uit vier units die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van grote ondernemingen en non-profit organisaties.

De Strategisch teamleider geeft sturing aan de klantbehandeling van de regio Noordwest. De complexiteit van het klantpakket zit in de combinatie van bijzonder omvangrijk en/of fiscaal hoogstaande kwesties. Het betreffen de grootste posten van Nederland die veelal ook politiek-maatschappelijk gevoelig zijn. De Strategisch teamleider gaat bij klanten in gesprek op het niveau van de Raad van Bestuur en hun adviseurs en zal onder andere worden betrokken bij de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht voor de grootste posten waarin procedurele rechtvaardigheid een belangrijk klantthema is.

Sinds oktober 2022 vervult Milet de positie van Strategisch teamleider regio Noordwest op basis van een leerwerkpositie. Daarvoor was zij onder andere Teamleider bij de directie GO Noordwest en Inspecteur Omzetbelasting bij het onderdeel Financiële Instellingen van GO. Milet studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam en nam vorig jaar deel aan het Strategisch Leiderschapsprogramma Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

Marjolein de Wit, Regiodirecteur Noordwest: “Wij zijn erg blij met de benoeming van Milet. Met haar als Strategisch teamleider heeft GO een mensgerichte en pro-actieve teamleider in huis. De constructieve gedrevenheid van Milet en haar inhoudelijke expertise sluiten perfect aan bij de strategische opgave van GO: de bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door grote organisaties en zeer vermogende personen door middel van individuele klantbehandeling.”

Milet van Wetten-Rompelman: “Het afgelopen jaar waarin ik deze positie op leerwerkplekbasis vervulde is voorbij gevlogen. Geen dag is hetzelfde. Mijn werk is razend interessant en uitdagend, zowel in organisatorisch opzicht als fiscaal inhoudelijk. Ik ben continu in contact en verbinding met zeer gedreven en getalenteerde collega’s. Ik ben trots op ons werk en beschouw het als een voorrecht dat ik hier kan blijven werken. Ik ben dan ook erg blij en dankbaar met mijn benoeming.

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.