Tjerk van den Berg afdelingshoofd Marktgedrag en Effectenverkeer bij Financiën

Tjerk van den Berg wordt per 1 december 2023 benoemd tot afdelingshoofd Marktgedrag en Effectenverkeer bij de directie Financiële Markten van het ministerie van Financiën.

De taak van de directie Financiële Markten is om voorwaarden te scheppen voor goed functionerende en integere financiële markten en instellingen. Daarbij gaat het onder andere om een goed en transparant aanbod van financiële producten en diensten en om een financieel gezonde en internationaal concurrerende financiële sector. De directie Financiële Markten ontwikkelt hiervoor het beleid en de wetgeving en voert de bijbehorende mondiale en Europese onderhandelingen. De afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer is binnen de directie onder andere verantwoordelijk voor beleid en wetgeving ten aanzien van het gedragstoezicht op de financiële sector, de accountancysector en de kapitaalmarkten.

Joost Smits, directeur Financiële Markten: “Ik ben erg blij met de komst van Tjerk naar de directie Financiële Markten. Tjerk neemt zowel kennis van de financiële sector als managementervaring mee. Bovendien is Tjerk erg plezierig in de omgang met collega’s en de buitenwereld. Ik zie er naar uit om in het MT van FM met Tjerk te gaan samenwerken.”

Tjerk van den Berg: “Ik heb er enorm veel zin in om bij de directie Financiële Markten aan de slag te gaan. De financiële sector staat voor grote veranderingen, onder meer door de toegenomen digitalisering en de duurzaamheidstransitie. Samen met de collega’s van de afdeling kijk ik er naar uit om de uitdagingen in deze sector aan te gaan.”

Tjerk werkt sinds 2015 bij de directie Financieringen van de Generale Thesaurie. Na begonnen te zijn als beleidsadviseur is hij vanaf 2020 plaatsvervangend afdelingshoofd Deelnemingen. Voordat hij bij het ministerie van Financiën kwam, werkte Tjerk als adviseur Management Consulting Financial Services bij KPMG.

Tjerk behaalde een master Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie, richting Internationale Politieke Economie, aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en de directie Financiële Markten van Financiën. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekend gemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.