Don O’Floinn hoofd Nationaal Crisiscentrum bij de NCTV

Don O’Floinn wordt met ingang van 1 januari 2024 hoofd van het Nationaal Crisiscentrum binnen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Don O’Floinn

Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) is onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en vormt het hart van de nationale crisisorganisatie. Het NCC heeft als kerntaak het mogelijk maken van en adviseren over crisisbesluitvorming binnen de nationale crisisstructuur. Bij het NCC wordt 24/7, 365 dagen per jaar gewerkt aan crisisbeheersing: in de koude (monitoring en voorbereiding), lauwe (dreigende situaties) en warme (acute) fase van een crisis. Dit alles in een dynamisch en politiek bestuurlijk gevoelig veld met vele partners zowel internationaal (EU, NAVO), nationaal (ministeries, politie, OM) als decentraal (gemeenten en veiligheidsregio’s). Bij activering van de nationale crisisstructuur is het hoofd NCC secretaris van de hoogambtelijke ICCb en van de Ministeriële Commissie Crisisbesluitvorming. 

Marco Zannoni, directeur Nationale Crisisbeheersing NCTV: ´De afgelopen jaren heeft Don een belangrijke bijdrage geleverd aan de nationale crisisbeheersing, zowel beleidsmatig als tijdens meerdere opgeschaalde crisissituaties. Ik zie ernaar uit om met Don te blijven werken aan de vele opgaven die er liggen. Zijn kennis, ervaring en competenties zijn van grote waarde voor het team en voor de NCTV als geheel.´ 

Don O’Floinn: Ontzettend blij dat ik in deze rol met alle NCC- en NCTV-collega’s en met onze partnerorganisaties door mag blijven bouwen aan onze nationale crisisorganisatie. We hebben samen veel geleerd van recente crises en incidenten. Nu is het zaak om deze lessen toe te passen in ons werk bij crises die ongetwijfeld nog komen gaan en om ze te verankeren in ons stelsel van crisisbeheersing.´

Op dit moment is Don programmamanager Versterking Crisisbeheersing bij de NCTV. Voor zijn huidige functie gaf Don leiding aan diverse crisis-adviesteams tijdens activering van de Nationale Crisisstructuur. Daarvoor vervulde hij functies bij verscheidene andere onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Don studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Don volgt Gijs de Kruijf op die in 2024 met pensioen gaat.

Deze benoeming is tot stand gekomen via een procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure is deze kandidaat het ook geworden.