Jan van Spronsen afdelingsmanager Investerings- en martktmaatregelen bij RVO

Jan van Spronsen is per 1 december 2023 benoemd tot afdelingsmanager Investerings- en martktmaatregelen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Jan van Spronsen

Jan van Spronsen is momenteel waarnemend afdelingsmanager Investerings- en martktmaatregelen (IMM) bij de directie Kernprocessen EU bij RVO. Daarvoor was hij ruim acht jaar afdelingsmanager Inkoop Uitvoering Centrum bij RVO. Jan studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

De afdeling IMM in haar huidige vorm voert een breed pakket aan nationale maatregelen uit die voortvloeien uit het Europees landbouw- en visserijbeleid. De maatregelen zijn ruwweg in te delen in subsidies en handhavingsmaatregelen en  gericht op ondernemers en organisaties in de agrarische-en visserijsector.

René van der Burg, directeur Kernprocessen EU: ´Ik ben blij dat Jan de positie van afdelingsmanager IMM nu definitief gaat bezetten. Jan heeft zich in korte tijd ingewerkt op het domein van het Europese landbouw- en visserijbeleid, waarbij hij slim gebruik heeft gemaakt van zijn kennis en ervaring uit zijn vorige functie. Ik heb er alle vertrouwen in dat Jan de transitie van de afdeling naar de nieuwe organisatie-inrichting zal leiden, impuls zal geven aan het resultaat- en opgavegericht werken en daarmee met zijn afdeling bij zal dragen aan de ontwikkeling die we zijn ingezet in het Kompas voor een duurzame toekomst.´

Jan van Spronsen: ´Ik heb IMM de afgelopen maanden leren kennen als een afdeling met deskundige en gedreven collega’s waar veel goede resultaten worden geboekt. Toch zie ik ook kansen om de dienstverlening verder te verbeteren en ik ben dan ook blij om verder te kunnen werken aan de doorontwikkeling van de afdeling én RVO als excellente dienstverlener in lijn met het Kompas voor een duurzame toekomst.´

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en RVO. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.