Esmé Joosten MT-lid Bestuurlijke Politieke Zaken bij LNV

Esmé Joosten wordt per 1 januari 2024 MT-lid Bestuurlijke Politieke Zaken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Esmé Joosten

In de rol van MT-lid Bestuurlijke Politieke Zaken (BPZ) wordt Esmé verantwoordelijk voor de aansturing van het Departementaal Crisis Centrum (DCC). Het DCC werkt zowel voor LNV als voor EZK. Beide departementen hebben de afgelopen jaren een sterke toename in het aantal crises en de duur ervan ervaren. Ook de complexiteit is toegenomen, bijvoorbeeld omdat een crisis voor een groot deel overstijgend aan beleidskolommen of zelfs ministeries is. Het team van het DCC is onmisbaar bij het beheersen van crises, denk bijvoorbeeld aan de vogelgriep, de energiecrisis en andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het DCC speelt ook bij interdepartementale crises zoals droogte, nucleaire rampen en pandemieën een centrale rol.

De afgelopen tijd is het team flink gegroeid. De verdere ontwikkeling van het team en de werkwijze van het DCC zelf zijn daarom belangrijke speerpunten voor de komende tijd. Naast het DCC wordt Esmé ook verantwoordelijk voor de coördinatie van Parlementaire Enquêtes. Lopende enquêtes hebben namelijk (meestal) betrekking op situaties die eerder in crisisverband zijn georganiseerd.


Evelyn Geurtsen, directeur Bestuurlijke Politieke Zaken: “Ik ben heel blij met de komst van Esmé Joosten. Esmé is onderzoekend, verbindend, doelgericht en gedreven. Met haar enthousiasme en haar ruime werkervaring op het gebied van crises bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is zij perfect op haar plek binnen BPZ, dienend aan zowel de ministeries van LNV als EZK. We kijken uit naar haar komst in januari 2024.”

Esmé Joosten: “Het DCC speelt een cruciale rol in de crisisbestrijding bij LNV en EZK. Op de momenten dat het nodig is staat het DCC direct klaar. Het is voor mij een grote eer en verantwoordelijkheid om daar met mijn ervaring een bijdrage aan te mogen leveren. Samen met het sterk gegroeide, professionele team en mijn collega-MT-leden ga ik mij daar met volle overtuiging voor inzetten. Ik ben blij dat ik tevens mijn ervaring met de coördinatie van parlementaire enquêtes bij JenV nu met het deskundige team van LNV en EZK kan voortzetten.”

Esmé werkt momenteel bij het ministerie van JenV waar zij verantwoordelijk is voor alle coördinatie en aansturing rondom Covid-19 binnen JenV. Daarnaast werkt ze als projectleider van de verkenning naar de mogelijke privatisering van één van de staatsdeelnemingen. Vanuit deze rollen is zij verantwoordelijk voor de politiek-bestuurlijke advisering richting de ambtelijke en politieke top, inclusief de voorbereiding van de parlementaire enquêtecommissie Covid-19. Eerder was zij clustercoördinator en MT-lid bij de directie Eigenaarsadvisering en teamleider bij het Nationaal Cyber Security Centrum, waar ze de crisisrol van politiek-bestuurlijk adviseur vervulde. Daarvoor werkte Esmé als consultant aan complexe opdrachten met veelal een politiek afbreukrisico bij een adviesbureau gericht op de overheid. Ze startte haar loopbaan als beleidsadviseur voor de Raad van Bestuur van een zorginstelling. Esmé studeerde Rechtsgeleerdheid en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Recent nam zij deel aan het High Potential Programma van het ministerie van JenV. 

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.