Ingrid Zondervan afdelingshoofd met aandachtsgebieden Strategie, Internationaal en Communicatie bij BZK

Ingrid Zondervan start op 1 januari 2024 als afdelingshoofd met aandachtsgebieden Strategie, Internationaal en Communicatie bij de directie Digitale Samenleving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ingrid Zondervan

Ingrid Zondervan werkt sinds 2018 als coördinator van het beleidsteam Digitale Inclusie bij dezelfde directie Digitale Samenleving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor bekleede zij verschillende functies, onder andere als secretaris van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid en als beleidsadviseur voor de minister voor Wonen en Rijksdienst. Ingrid studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. In 2021 heeft ze meegedaan met het rijksbrede Talentenprogramma.

Deze functie is ontstaan vanwege de toenemende politieke aandacht voor digitalisering en de omvang van de maatschappelijke opgave. 
De afdeling bestaat uit meerdere teams die zich richten op heel diverse beleids- en directie-overstijgende onderwerpen als strategie, internationaal en communicatie. De afdeling ontwikkelt strategie en adviseert over de beleidsdossiers van digitalisering heen, binnen BZK, interdepartementaal en interbestuurlijk. Ook voor de Caribische delen van ons Koninkrijk.

Het hoofd van deze afdeling in ontwikkeling stimuleert de samenhang en verbinding van de afdeling. Zowel erbinnen als erbuiten. Zodat er inhoudelijk stevige kwaliteit kan worden geleverd en toegevoegde waarde ontstaat over de beleidsthema’s van digitalisering heen. 
Het hoofd werkt tegelijkertijd aan zowel organisatieontwikkeling van de eigen afdeling, van de directie Digitale Samenleving en van de directies Digitale Overheid en CIO Rijk, als aan het leveren van resultaten onder politieke en maatschappelijke druk. 

Ingrid Zondervan: “De huidige digitale transitie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en economie. Ik ben ontzettend blij dat ik samen met de collega’s eraan bij mag dragen dat Nederland met digitalisering een stukje mooier wordt. Voor mij komen mijn vakinhoudelijke kennis op digitalsering en mijn poltiek bestuurlijke ervaring samen in deze mooie functie. Ik verheug me erop om samen met de collega’s van de afdeling aan de slag te gaan.”

Ron Roozendaal, directeur Digitale Samenleving en tevens pDG Digitalisering en Overheidsorganisatie: “Met Ingrid krijgen we een MT-lid dat ons beleidsterrein goed kent, erg ervaren is en heeft laten zien dat ze klaar is voor deze stap. Ik ken Ingrid als iemand die stressbestendig en verbindend is en die kan sturen en samenwerken. Ook in een dynamische en veranderende werkomgeving als de onze. Ik ben ervan overtuigd dat ze ook in de hectiek en inhoudelijke complexiteit rust kan brengen richting het team en tegenspraak kan bieden wanneer dat nodig is.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.