Suzie Kewal afdelingshoofd met aandachtsgebieden AI, Algoritmen, Data en Digitale Inclusie bij BZK

Suzie Kewal start op 1 januari 2024 als afdelingshoofd met aandachtsgebieden AI, Algoritmen, Data en Digitale Inclusie bij de directie Digitale Samenleving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Suzie Kewal werkt sinds 2018 als coördinator van het beleidsteam Informatieveiligheid bij dezelfde directie Digitale Samenleving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarvoor vervulde zij functies bij verscheidene andere onderdelen van onder andere het ministerie van BZK. Suzie studeerde Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Deze functie is ontstaan vanwege de toenemende politieke aandacht voor digitalisering en de omvang van de maatschappelijke opgave. De afdeling bestaat uit meerdere teams die zich richten op heel diverse beleids- en directieoverstijgende onderwerpen als AI, Algoritmen, data en digitale inclusie. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het algoritmeregister van de Nederlandse overheid, nauw betrokken bij de totstandkoming van de Europese AI-verordening en voor de coördinatie van de visie op generatieve AI van het kabinet.

Het hoofd van deze afdeling in ontwikkeling stimuleert de samenhang en verbinding van de afdeling, zowel erbinnen als erbuiten. Zodat er inhoudelijk stevige kwaliteit kan worden geleverd en toegevoegde waarde ontstaat over de beleidsthema’s van digitalisering heen. Het hoofd werkt tegelijkertijd aan zowel organisatieontwikkeling van de eigen afdeling, van de directie Digitale Samenleving en van de directies Digitale Overheid en CIO Rijk, als aan het leveren van resultaten onder politieke en maatschappelijke druk.

Suzie Kewal: “Digitalisering heeft grote impact op hoe we leren, werken, contacten onderhouden en onze vrije tijd besteden. Het beïnvloedt ons persoonlijke leven, maar ook de inrichting van overheidsdienstverlening. Als bestuurskundige draag ik graag bij aan de kansen die digitalisering biedt, met behoud van onze fundamentele waarden zoals privacy, transparantie en democratie. In deze functie kan ik eerder opgedane vakinhoudelijke kennis en politiek-bestuurlijke ervaringen samenbrengen. Ik zie uit naar de samenwerking met de collega’s van de afdeling en de samenwerking met partners binnen en buiten de overheid.”

Ron Roozendaal, directeur Digitale Samenleving en tevens pDG Digitalisering en Overheidsorganisatie: “Met Suzie krijgen we een MT-lid dat ons goed kent en erg ervaren is. Ik ken Suzie als iemand die staat voor het team en voor de mensen en ook tegenspraak levert als dat nodig is. Haar ervaring met het samenwerken met alle medeoverheden in onze politiek-bestuurlijke context komen in deze nieuwe rol goed van pas.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.