Benoemingen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Met de doorontwikkeling van het voormalige Agentschap Telecom naar het huidige Rijksinspectie Digitale Infrastructuur is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd die beter aansluit bij de maatschappelijke opgave van de RDI. In het kader van de invoering van de nieuwe organisatiestructuur, hebben de volgende benoemingen plaatsgevonden. De benoemingen treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in werking.

Directieteam Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Martin Meijers

Martijn Meijers directeur Infrastructuur

Martijn Meijers is benoemd als directeur Infrastructuur. Hij was hiervoor hoofd afdeling Spectrummanagement. Met het wijzigen van de organisatiestructuur komt die functie te vervallen en wordt Martijn directeur Infrastructuur.

John Derksen

John Derksen directeur Apparatuur

John Derksen is benoemd als directeur Apparatuur. Hij was hiervoor hoofd afdeling Toezicht. Met het wijzigen van de organisatiestructuur komt die functie te vervallen en wordt John directeur Apparatuur.

Jasper Nagtegaal

Jasper Nagtegaal directeur Digitale Weerbaarheid

Jasper Nagtegaal is benoemd als directeur Digitale Weerbaarheid. Hij was hiervoor hoofd afdeling Digitale Weerbaarheid. Met het wijzigen van de organisatiestructuur komt die functie te vervallen en wordt Jasper directeur Digitale Weerbaarheid.

Jeroen van Kaam

Jeroen van Kaam directeur Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie

Jeroen van Kaam is benoemd als directeur Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie. Hij was hiervoor hoofd afdeling Strategie & Communicatie. Met het wijzigen van de organisatiestructuur komt die functie te vervallen en wordt Jeroen directeur Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie.

Michiel Laan

Michiel Laan directeur Mensen en Middelen, tevens CFO

Michiel Laan is benoemd als directeur Mensen en Middelen en tevens CFO. Hij was hiervoor manager Bedrijfsvoering/Chief Financial Officer. Met het wijzigen van de organisatiestructuur komt die functie te vervallen en wordt Michiel directeur Mensen en Middelen en tevens CFO.

Angeline van Dijk

Angeline van Dijk inspecteur-generaal

De titel van het hoofd van de RDI, Angeline van Dijk, is hernoemd tot inspecteur-generaal. Hiervoor was de titel van het hoofd van de RDI directeur-hoofdinspecteur.

Angeline van Dijk: “Ik ben ontzettend blij met dit directieteam, dat gedreven iedere dag werkt aan een veilig verbonden Nederland.”