Loes Mulder secretaris-generaal OCW

Loes Mulder wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2024.

Loes Mulder

De SG van OCW geeft leiding aan een departement dat elke dag werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Een land waar je jezelf mag en kan zijn. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere de basisvaardigheden van leerlingen, het vergroten van de kansengelijkheid, de aanpak van het lerarentekort, het verbeteren van de aansluiting met de arbeidsmarkt, het ondersteunen van de krimpregio’s, het tegengaan van de werkdruk van docenten en onderzoekers, het vergroten van de onderzoeks- en wetenschapsbasis en het versterken van de cultuursector, de journalistiek en bibliotheken. De SG OCW opereert in een krachtenveld met andere departementen, bestuurs- en belangenorganisaties en kennisinstituten. Verder zorgt de SG voor een goede verbinding tussen het kerndepartement en de uitvoerings- en handhavingsorganisaties, zoals DUO en de Inspectie van het Onderwijs.

“Loes heeft een authentieke en mensgerichte stijl van leidinggeven, waarbij ze goed luistert naar wat nodig is”, aldus Gert-Jan Buitendijk, de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken die optreedt als vacaturehouder. “Haar ervaring als SG bij SZW en BZK is van grote waarde voor OCW, om goed overzicht te kunnen houden op de opgave van OCW in een complex domein met vele spelers.”

Loes Mulder: “Ik kijk ernaar uit om te werken voor dit ministerie dat op zoveel aspecten van het leven in positieve zin het verschil kan maken voor huidige en toekomstige generaties. Mijn ambitie is om bij te dragen aan een manier van werken die inclusief is naar de samenleving, vanuit een organisatie die inclusief is voor haar medewerkers.”

Drs. L. (Loes) Mulder is sinds augustus 2023 waarnemend secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder was zij onder andere directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst ministerie van BZK en directeur-generaal Vreemdelingenzaken, destijds onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vanaf 2012 bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Loes Mulder studeerde Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.