Suzanne Hensels-van Straaten directeur Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit bij JenV

Suzanne Hensels-van Straaten wordt met ingang van 8 januari 2024 directeur Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Suzanne Hensels-van Straaten

Het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit (SKC-OC) is een jonge organisatie die begin 2021 is gestart en tot doel heeft strategische dreigingsbeelden op te stellen die richting geven voor de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
Misdaad ontwricht onze samenleving door drugs, zware vuurwapens, liquidaties en miljarden euro’s crimineel geld. Het is een complexe, schimmige vijand die alomtegenwoordig is: aanwezig in boven- en onderwereld, opererend over de landsgrenzen heen en dwars snijdend door het takenpakket van beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties met rechercheurs, douanebeambten en andere crime fighters.

Al deze partijen zetten zich met overgave in vanuit hun expertise en zij hebben veel kennis en data op hun specifieke vakgebied. Er zit veel meerwaarde in de bundeling van deze data. Het is de kunst om daar diepgaande, nieuwe inzichten uit te halen. De missie van het SKC is: ‘Veiligheid en stabiliteit van Nederland vergroten door georganiseerde ondermijnende criminaliteit transparant te maken’. De hoofdtaak is om vanuit meerdere perspectieven een strategisch beeld op te stellen, dat informatiestromen van onder andere goederen, mensen, financiën en communicatie die te maken hebben met ondermijnende criminaliteit in Nederland inzichtelijk maakt. Hiermee worden de opsporingsdiensten en andere landelijke en lokale partners in de ondermijningsaanpak in staat gesteld nog effectiever te handelen. 

Het SKC is gevestigd in Vlissingen en onderdeel van de zogeheten Law Delta in Zeeland waar verder een hoog beveiligde rechtbank en extra beveiligde gevangenis deel van uitmaken. 

Ric de Rooij, plv. secretaris-generaal JenV: “Ik ben blij met de benoeming van Suzanne Hensels-van Straaten: naast een capabele collega met veel kennis en ervaring vanuit het Openbaar Ministerie met de aanpak van, en onderzoek omtrent ondermijning, krijgt het SKC een verbindende directeur die gericht is op samenwerking en oog heeft voor heldere afspraken. Dat vraagt de opgave van het SKC op dit moment. Ik heb er alle vertrouwen in dat Suzanne met haar kennis, ervaring en managementstijl met alle betrokken ketenpartners zorgt voor een duidelijke koers van het SKC en hiermee het vertrouwen kan opbouwen zowel binnen als buiten het SKC.” 

Suzanne Hensels-van Straaten: “Door de succesvolle aanpak van zware criminaliteit en ondermijning de afgelopen jaren met behulp van kroongetuigen en ontsleuteling van cryptoberichten is er een scherper beeld ontstaan van de omvang en ernst van georganiseerde criminaliteit. Ondermijning is grenzeloos gebleken en heeft effect op onze veiligheid en leefbaarheid in wijken, steden en internationaal.
Met strategische, actuele en indringende dreigingsbeelden van het SKC-OC wordt het mogelijk om meer aan de voorkant van een gerichte aanpak van de georganiseerde criminaliteit te komen door het onzichtbare zichtbaar te maken en effectief samen te werken.
Het SKC-OC kan, na de opstartfase, nu gaan doorgroeien naar een hoogstaand kenniscentrum dat met strategische dreigingsbeelden voor Nederland een betrouwbare bijdrage kan leveren aan de ingewikkelde en uitdagende keuzes van aanpak en inzet bij het bestrijden van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Deze uitdaging wil ik graag oppakken samen met de collega’s van het SKC-OC en de partners zodat met de strategische dreigingsbeelden de bestrijding van ondermijnende criminaliteit wordt verstevigd wat onze veiligheid en leefbaarheid zal vergroten.”

Suzanne Hensels-Van Straaten is op dit moment senior Officier van Justitie en teamleider Beleid, Strategie en Recherche binnen het Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant. Eerder was zij teamleider Onderzoeken & Ondermijning en heeft zij diverse andere MT-functies bekleed binnen het Openbaar Ministerie in het Arrondissement Rotterdam-Rijnmond. Suzanne heeft Rechten gestudeerd in Utrecht en recenter een Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) afgerond.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.