Martin Oosterheert programmamanager bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Martin Oosterheert is per 1 maart 2024 programmamanager bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ruim 1700 medewerkers werken met hart en ziel aan de missie van eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie houdt via een programma-/projectstructuur onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, bedrijven met gevaarlijke stoffen, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon.

Martin gaat aan de slag met het programma Internationaal, Schijnconstructies en cao-naleving. In dit programma gaat het bijvoorbeeld over schijnconstructies met flexwerkers of arbeidsmigranten. Samen met het programma Uitzendbureaus worden niet-geregistreerde bureaus onderzocht. Voor grensoverschrijdend inspectiewerk wordt samengewerkt met internationale organisaties op zo’n manier dat effectief onderzoek kan worden gedaan.

Martin volgde studies Bestuurskunde en Bedrijfskunde en heeft verschillende leiderschapstrainingen doorlopen. Zijn loopbaan startte hij bij het Korps landelijke politiediensten, waar hij al jong begon met leidinggeven. In 2001 stapte hij over naar het Rijk, waar hij verschillende management- en projectmanagementfuncties vervulde bij NCC,  NCTV en NFI. Hij werkte toen multidisciplinair en interdepartementaal samen. Na een periode in de ouderenzorg keert hij terug naar het Rijk in een functie die perfect past bij zijn persoonlijke drijfveren.

Marijke Kaptein, directeur Toezicht: “We zijn blij met de komst van Martin en zien uit naar de samenwerking. Zijn brede ervaring en zijn prettige persoonlijkheid passen goed in de directie Toezicht van de Arbeidsinspectie. Het programma waar Martin in gaat starten heeft een forse en zeer relevante opgave. Het is prettig dat relatief snel een goede vervanger voor de vorige programmamanager is gevonden.”

Martin Oosterheert: “Mijn gehele loopbaan heb ik gewerkt voor de publieke zaak, in de sectoren politie, justitie, openbare orde & crisisbeheersing en laatstelijk in de sector ouderenzorg. Begrippen als rechtvaardigheid en rechtsstatelijkheid vind ik daarbij belangrijke kernwaarden. Juist in een organisatie als de Nederlandse Arbeidsinspectie komen deze begrippen terug. Ik verheug me dan ook zeer om bij te mogen dragen aan een aantal maatschappelijke vraagstukken. Relevant voor iedereen en midden in de maatschappij!”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.