Victor van der Geugten afdelingshoofd Vaktechniek & Directieondersteuning, DG Toeslagen bij Financiën

Victor van der Geugten wordt per 1 februari 2024 benoemd tot afdelingshoofd Vaktechniek & Directieondersteuning bij de directie Toeslagen van het directoraat-generaal Toeslagen bij het ministerie van Financiën.

Victor van der Geugten

Het directoraat-generaal Toeslagen (DG Toeslagen) zorgt ervoor dat vitale voorzieningen als wonen, medische zorg en zorg voor kinderen voor burgers betaalbaar zijn door middel van toeslagen. Deze taak omvat meer dan alleen het bepalen van het recht op en de hoogte van toeslagen; het draait om het aansturen van massale processen, het controleren van de rechtmatigheid, het verlenen van dienstverlening met waar nodig persoonlijk maatwerk. De organisatie maakt hierbij een ingrijpende transitie door, waarbij de burger centraal staat in alles wat het DG Toeslagen doet.

Als afdelingshoofd Vaktechniek & Directieondersteuning vervult Victor samen met zijn teams een belangrijke rol bij het realiseren van de transitie. Verder is hij verantwoordelijk voor de vertaling en toetsing van (nieuwe) wet- en regelgeving naar een rechtmatige en kwalitatief juiste rechtstoepassing in de uitvoering. De afdeling ondersteunt ook de directie en het managementteam.

Victor heeft ruime managementervaring opgedaan in zowel lijn- als programmamanagementfuncties bij onder andere Achmea. Tot voor kort was Victor programmamanager Transformatie en MT-lid Achmea Rechtsbijstand. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het transformatieprogramma van het Rechtsbijstandbedrijf van Achmea naar meer klantgerichte en digitale dienstverlening, het vergroten van flexibiliteit tussen afdelingen en teams en het vergroten van medewerkersbetrokkenheid. Hiervoor vervulde Victor de functie van senior Operations Manager, eveneens bij Achmea. Deze ervaring zal hem goed van pas komen in zijn nieuwe functie. Victor studeerde Bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht. Ook heeft hij een MBA aan de Business School Nederland afgerond.

Coert Kleijwegt, algemeen directeur Toeslagen : “Ik ben blij met de benoeming van Victor. De directie Toeslagen zal de transitie naar publieke dienstverlening in de komende jaren doorzetten. We gaan de dienstverlening voor burgers verder verbeteren en ook de handhaving adequaat vormgeven. Met zijn ruime ervaring als lijn- en programmamanager, zijn resultaatgerichtheid en mensgerichte leiderschapsstijl, verwacht ik dat Victor veel zal toevoegen aan deze ontwikkeling.”
 
Victor van der Geugten: “Deze rol biedt veel kansen en geeft mij veel energie. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn nieuwe collega's de afdeling Vaktechniek & Directieondersteuning door te ontwikkelen. Het goede behouden en vanuit de ambities en doelstellingen van de directie Toeslagen samen de volgende stappen zetten. Met focus op het doel en goede samenwerking het verschil maken. Ontzettend mooi om hier vanuit mijn achtergrond en ervaring met het verbeteren en vernieuwen van dienstverlening en bedrijfsvoering aan bij te kunnen dragen.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het directoraat-generaal Toeslagen ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.