Marcel van de Leemkule directeur Omgeving, Communicatie en Strategie bij Bestuursstaf van Rijkswaterstaat

Sinds het vertrek van Nel Aland neemt Marcel de directie waar als directeur, per 1 februari 2024 wordt dit geformaliseerd.

De directie Omgeving, Communicatie en Strategie (OCS) is de politiek-maatschappelijke antenne van het Bestuur van Rijkswaterstaat en de woordvoerder naar buiten. Het accent van deze directie ligt op overzicht, proactiviteit en externe gerichtheid. OCS ondersteunt de relatie en communicatie van RWS en het Bestuur met de politiek, het beleidsdepartement en de maatschappelijke omgeving. Bovendien draagt OCS bij aan het ontwikkelen van beleid met kennis van de uitvoeringspraktijk, en aan de intake en het uitwerken van nieuw beleid en nieuwe regelgeving binnen Rijkswaterstaat.

Marcel heeft verschillende rollen en functies vervuld binnen Rijkswaterstaat, de laatste jaren bij de Bestuursstaf, veelal op het (snij)vlak van water, natuur, vastgoed en bestuurlijk-juridische zaken. Daarvoor was hij ook werkzaam bij de Dienst Landelijk Gebied en had hij een eigen adviesbureau. Hij heeft laten zien goed te kunnen schakelen zowel intern als in een politiek-bestuurlijke omgeving. Hij weet wat er binnen en buiten leeft, verbindt en geeft richting. Marcel studeerde onder andere Biologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

José van Aerle (CFO): "Ik ben blij dat Marcel onze organisatie blijft versterken als directeur. Ik heb Marcel leren kennen als iemand die rustig en zorgvuldig handelt maar zaken durft te benoemen als dat nodig is."

Marcel: "Ik ben heel blij nu deze functie definitief in te mogen vullen. Ik heb de afgelopen jaren mogen groeien en ontwikkelen in deze rol en het voelt als een jas die goed past. Ik zal me ook de komende jaren inzetten om een goed werkklimaat te ontwikkelen waar iedereen optimaal zijn bijdrage kan leveren aan de opgaven die wij als RWS uiteindelijk in de regio’s daadwerkelijk moeten uitvoeren."

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.