Wineke Perrels afdelingshoofd Bestuur, Omgeving en Organisatie bij de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane

Wineke Perrels wordt per 1 februari 2024 benoemd tot afdelingshoofd Bestuur, Omgeving en Organisatie bij de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane.

Wineke Perrels

De Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane werkt aan een betrouwbare overheid die recht doet aan mensen. Zij toetst of de overheid mensen en bedrijven rechtvaardig behandelt wanneer zij te maken hebben met belastingzaken, toeslagen of de douane. Dat gebeurt door mogelijke structurele risico’s grondig te onderzoeken, waarbij het hele proces van wetgeving tot en met uitvoering wordt bekeken. De inspectie zet de resultaten en aanbevelingen op de juiste agenda’s en maakt deze openbaar.

Het afdelingshoofd Bestuur, Omgeving en Organisatie geeft sturing aan het opbouwen en behouden van duurzame relaties, van de reputatie en positionering van de inspectie en het behalen van effect en doorwerking van haar toezichtsactiviteiten. De afdeling is ook verantwoordelijk voor het inrichten en behouden van een passende bedrijfsvoering en een gezonde financiële huishouding van de inspectie. En tot slot werkt de afdeling, samen met andere afdelingen, aan het ophalen en in beeld brengen van signalen vanuit de samenleving, beleid en politiek.

Wineke is al sinds februari 2022 verbonden aan de inspectie als waarnemend afdelingshoofd. Eerder was zij hoofd Communicatie en MT-lid bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarvoor vervulde zij diverse functies bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Rijkswaterstaat, het CIBG, de Landmacht en het ministerie van Defensie. Wineke studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden.

Bart Snels, inspecteur-generaal Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane is blij met de benoeming: “Met Wineke hebben we een mensgericht en proactief afdelingshoofd in huis. De constructieve gedrevenheid van Wineke en haar inhoudelijke expertise sluiten perfect aan bij de strategische opgave van deze inspectie.”

Wineke Perrels: “Ik heb verschillende functies bij het Rijk gehad en heb me daarbij altijd ingezet om de mensen te betrekken waar het om gaat. Het perspectief van burgers en bedrijven is bij deze inspectie het uitgangspunt. Ik ben hier helemaal op mijn plek.“

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.