Derk von Hinke Kessler Scholder MT-lid Zorgverzekeringen bij VWS

Derk von Hinke Kessler Scholder wordt per 1 april 2024 MT-lid Zorgverzekeringen bij de gelijknamige directie. De directie Zorgverzekeringen draagt vanuit het perspectief van de verzekerde bij aan toekomstbestendige zorg. De directie is de schakel tussen de beleidsvorming en -uitvoering op VWS en met veldpartijen in de zorg. Aan bijna elk vraagstuk in de zorg zitten immers zorgverzekeringsaspecten, zoals aanspraken, passende zorg, eigen betalingen en zorginkoop. Dat geldt voor zowel de curatieve als de langdurige zorg. Hierbij wordt de verbinding met het sociale domein en preventie steeds belangrijker.

Derk gaat leiding geven aan de clusters Regionale samenwerking & zorgvernieuwing en Internationaal. De vraagstukken zijn groot, complex, boeiend en vragen om verbinding met andere beleidsterreinen en de buitenwacht. Het gaat daarbij niet uitsluitend om het maken van beleid, maar ook om samen met partijen uit de praktijk de veranderingen in de zorg te realiseren. Het doel is om zo samen integrale gezondheidszorg te organiseren met de inwoner in het middelpunt.

Derk werkt sinds 2018 als afdelingshoofd Eigenaarsadvisering bij de directie Stelsel en Volksverzekeringen van het ministerie van SZW. Daarvoor werkte hij enkele jaren als programmamanager bij Rijkswaterstaat. Derk studeerde Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit in Delft.

Kjille Lammertsma, directeur Zorgverzekeringen: “Ik ben heel blij dat we het MT van de directie met Derk kunnen versterken. Derk brengt brede (leidinggevende) ervaring vanuit eerdere functies mee en is analytisch scherp. Daarnaast heb ik hem leren kennen als aanstekelijk enthousiast, gericht op verbinding en iemand die duidelijk zin heeft om ergens zijn tanden in te zetten! Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat hij zich het beleidsterrein van VWS snel eigen kan maken. Niet alleen ik en de overige MT-leden, maar ook de clusters kijken uit naar een prettige samenwerking!”

Derk von Hinke Kessler Scholder: “De maatschappelijke transitie naar passende zorg is een noodzakelijke beweging om de zorg toegankelijk te houden. De hierachter schuil gaande samenwerkings- en stelselopgaven vind ik aantrekkelijk en ik heb er erg veel zin in om bij de directie Zorgverzekeringen aan de slag te gaan en aan deze opgave te mogen bijdragen.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en VWS ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.