Anne van Pinxteren plaatsvervangend directeur Communicatie bij Financiën

Anne van Pinxteren wordt per 1 maart 2024 benoemd tot plaatsvervangend directeur Communicatie bij de directie Communicatie van het ministerie van Financiën.

De directie Communicatie verzorgt de communicatie over beleid, organisatie en wetgeving richting het Nederlandse publiek, de woordvoering richting media, en ondersteunt de ambtelijke en politieke top en afzonderlijke beleidsdirecties met onder meer communicatie advies, speeches, publiek- en stakeholderonderzoek, omgevingsanalyses en inzet social media. Hiermee verbindt de directie Communicatie het departement met de buitenwereld. Daarnaast verzorgt de directie de interne communicatie zodat alle medewerkers goed geïnformeerd zijn, zich verbonden voelen met elkaar en met de organisatiedoelstellingen.

In de functie van plaatsvervangend directeur Communicatie heeft Anne drie teams binnen de directie onder haar hoede en is zij eerste aanspreekpunt binnen het managementteam voor de hoofden Communicatie van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane. Hiernaast vervangt zij in voorkomende gevallen de directeur Communicatie in de volle breedte van de functie.

Talien Willems, directeur Communicatie: “Ik ben heel blij met de komst van Anne. Met haar ervaring in de communicatiediscipline binnen en buiten de Rijksoverheid zal zij een mooie bijdrage leveren aan een goede samenwerking met onze publieke dienstverleners en de verdere ontwikkeling van onze communicatie activiteiten.”

Anne van Pinxteren: “Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan op dit mooie ministerie in deze mooie rol. Ik verheug mij erop om samen met de collega’s binnen en buiten de directie verder te bouwen aan de verbinding met de samenleving.”   

Anne werkt sinds 2019 bij de directie Communicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eerst als coördinerend woordvoerder en de laatste jaren als teammanager en MT-lid op de directie Communicatie. Hiervoor was Anne jarenlang woordvoerder voor ministers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Defensie. Hiernaast heeft Anne meerdere jaren ervaring buiten de Rijksoverheid, onder andere als hoofd Communicatie bij Omroep Max en als Communications and Public Affairs Manager bij Nouryon. Anne behaalde een master Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en de directie van Financiën ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.