Edwin Lakerveld kwartiermaker/beoogd directeur Handelstoezicht bij de NVWA

Edwin Lakerveld is benoemd als kwartiermaker/ beoogd directeur Handelstoezicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij start per 15 februari 2024.

Edwin Lakerveld

In zijn nieuwe functie als directeur Handelstoezicht start Edwin met het bouwen van een nieuwe directie. De huidige directie Keuren wordt gesplitst in een directie Handelstoezicht en een directie Slachttoezicht. Als directeur Handelstoezicht draagt hij bij aan het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van dieren, de voedselveiligheid en het handhaven van regelgeving in de handel zowel nationaal als internationaal. De directie speelt een cruciale rol in het toezicht op veterinaire en niet-veterinaire handelsstromen van levende dieren en producten. Edwin neemt met zijn combinatie van ervaring in het veld van handhaving, met veranderprocessen, op internationaal gebied én ruime leidinggevende ervaring de juiste kwaliteiten mee om deze functie goed in te vullen.

Edwin vervult de functie van directeur handelstoezicht al op interimbasis via ABD Interim vanaf november 2023. Hij was vanaf 2012 werkzaam bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in diverse managementfuncties en vanaf 2014 als hoofd Inlichtingen en Opsporingsdienst ILT-IOD. Hij was o.a. verantwoordelijk voor de algemeen opsporingsambtenaren die milieucriminaliteit, fraude bij woningcorporaties en in transport opsporen. Op internationaal gebied was hij vertegenwoordiger van Nederland bij internationale samenwerking voor milieuopsporing bij Europol, Envicrimenet en Interpol. Edwin studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft.

Gerard Bakker, inspecteur-generaal NVWA: ¨Edwin is op 1 november 2023 bij ons gestart als interim-kwartiermaker/directeur Handelstoezicht. Ook is Edwin lid van de directie van de NVWA. In de korte tijd dat hij bij ons is, heb ik Edwin ervaren als een zeer prettige collega met wie het goed en fijn samenwerken is. De NVWA en Edwin passen bij elkaar. Zijn expertise en ervaring sluiten naadloos aan bij wat er nodig is voor (de inrichting van) de directie Handelstoezicht. In de voorbije periode heeft Edwin daar al een uitstekende bijdrage aan geleverd. Het is mij en mijn mede-directieleden dan ook goed nieuws dat Edwin zijn interim-functie bij de NVWA wil inruilen voor een langdurige verbintenis aan de NVWA. Ik wens Edwin veel succes en kijk met vertrouwen en plezier uit naar de voorzetting van ons samenwerking.¨

Edwin Lakerveld: ¨De wereld van de NVWA vind ik heel interessant en maatschappelijk relevant. Ook met de voorliggende organisatievraagstukken heb ik veel affiniteit. Ik zie een grote mate van betrokkenheid, er wordt omgekeken naar elkaar en de motivatie is groot het werk te doen waarvoor de NVWA gesteld staat. Nu ik via ABD Interim een paar maanden aan het werk ben bij de NVWA en ook bekend ben geworden met het werk waar de directie Handelstoezicht i.o. voor gaat en staat, werd me al snel duidelijk dat ik voor langere tijd verbonden wil zijn aan die directie en deze organisatie.¨

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van EZK ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.