Irlan Agous MT-lid, tevens plaatsvervangend directeur Regulier Verblijf en Nederlanderschap bij de IND

Irlan Agous is per 1 februari 2024 benoemd tot MT-lid, tevens plaatsvervangend directeur van de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap (RVN) bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND, waar directie RVN als grote uitvoeringsdirectie onderdeel van uitmaakt, staat voor een complexe veranderopgave. Irlan zal in zijn nieuwe rol, uiteraard samen met anderen, werken aan de benodigde innovaties en veranderingen die deze opgave met zich meebrengt. Irlan zal hierbij een belangrijke rol vervullen door regie te nemen op de verdere doorontwikkeling van de RVN-organisatie en door leiding te geven aan een klantgroep en aan IND- en RVN-brede thema’s.

Sinds begin 2019 is Irlan werkzaam als MT-lid en tactisch manager bij RVN. Daarvoor heeft Irlan verschillende functies vervuld binnen de IND. Zo was Irlan als project- en programmanager verantwoordelijk voor een aantal succesvolle innovaties in het primair proces. Voor zijn IND-loopbaan vervulde Irlan diverse functies in het bedrijfsleven.

“In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt als MT-lid en tactisch manager verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid bij Naturalisatie en Verlengingen. Als telg uit een immigrantengezin weet ik als geen ander met welke verantwoordelijkheid en opgave een uitvoeringsorganisatie als de IND te maken heeft. Mijn ambitie is daarbij altijd geweest om de organisatie en de dienstverlening aan de aanvrager continu te verbeteren. Zo heb ik me onder meer ingespannen om binnen mijn afdelingen de doorlooptijden substantieel te verkorten en meer te werken vanuit de menselijke maat en bedoeling. Ik kijk er erg naar uit om in de nieuwe functie samen met mijn collega’s de impact van zulke verbeteringen verder te kunnen vergroten”, aldus Irlan.

“Ik ben erg blij met de benoeming van Irlan en zie uit naar een nog intensievere samenwerking met hem. Ik ben ervan overtuigd dat Irlan in zijn nieuwe rol en met zijn expertise en ervaring op het terrein van innovatie, verbetertrajecten en organisatieontwikkeling van groot belang zal zijn voor de toekomst van de IND in het algemeen, en van RVN in het bijzonder”, aldus René Roodzant, directeur RVN bij de IND.

Irlan studeerde Letteren aan de Universiteit Leiden. Bovendien heeft hij Electrotechniek gestudeerd aan de Technische Hogeschool Rijswijk. Irlan neemt namens de IND en het Departement Justitie en Veiligheid momenteel deel aan de Interdepartementale Management Leergang (IML) verzorgd door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en Berenschot.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en de IND ondersteund bij de selectie. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.