Marcel Klaver teamleider Strategie, Dienstverlening en Data Science bij de Douane

Marcel Klaver wordt per 1 maart 2024 benoemd tot teamleider Strategie, Dienstverlening en Data Science bij de directie Handhavingsbeleid van de Douane.

De directie Handhaving is de basis van het douanewerk. Hier wordt toezicht gehouden op goederen die de buitengrens van de Europese Unie over gaan. En men controleert of burgers en bedrijven zich aan de regels houden en belastingen betalen. De directie Handhavingsbeleid is verantwoordelijk voor allerlei zaken op het gebied van handhaving, van het vernieuwen van controlemethodes tot het maken van internationaal beleid. Zo draagt de directie bij aan goed toezicht.

De teamleider Strategie, Dienstverlening geeft sturing aan de doorontwikkeling van een integrale dienstverleningsvisie met kaders voor de uitvoering en is continue verbonden met in- en externe ontwikkelingen en vertaalt dit naar de koers van Douane Nederland.

Naast de externe ontwikkelingen maakt de directie van Douane Nederland momenteel een organisatieverandering door. De teamleider speelt hierin een sleutelrol waarbij er aandacht is voor het onderhouden van de veilige en goede werksfeer binnen het team en de afdeling, met tegelijkertijd oog voor de doorontwikkeling van medewerkers en de grote personele vervangingsvraag waar de Douane voor staat.

Sinds april 2023 vervult Marcel de positie van teamleider Strategie, Dienstverlenging en Data Science op interim basis. Daarvoor was hij onder andere hoofd Subsidieportaal en manager Toezicht en Behandeling bij het ministerie van Justitie & Veiligheid. Marcel studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Utrecht en heeft een Master Bestuurskunde.

Arno Kooij, directeur Handhavingsbeleid: “Wij zijn erg blij met de benoeming van Marcel. Met hem halen wij een mensgerichte en proactieve teamspeler in huis. In de periode dat Marcel bij ons gezeten heeft, heeft hij laten zien dat hij bestuurlijke complexe vraagstukken in de verbinding met anderen kan verder brengen. De ervaring die Marcel met zich meebrengt gaat ons helpen in het verder vormgeven van de strategische opgave van de douane.”

Marcel Klaver: “Ik ben ontzettend verheugd om deel uit te gaan maken van Douane Nederland, een organisatie met een rijke historie en een cruciale maatschappelijke functie. Het vooruitstrevende karakter en de voortdurende aanpassing aan de steeds veranderende omgeving spreken me erg aan. De afgelopen periode waarin ik deze positie op interim basis vervulde is dan ook voorbij gevlogen. Geen dag is hetzelfde. Mijn werk is afwisselend, razend interessant en uitdagend, zowel in organisatorisch opzicht als inhoudelijk. Het contact en verbinding met zeer gedreven en getalenteerde collega’s maakt het werk daarbij alleen maar mooier.”

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.