Klaske de Jonge directeur Personeel & Organisatie bij JenV

Klaske de Jonge wordt met ingang van 1 april 2024 directeur van de directie Personeel & Organisatie bij de hoofddirectie Bedrijfsvoering van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Klaske de Jonge

Het werk van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) draait om mensen - het is voor mensen en door mensen. Het behouden van een sterk, professioneel en duurzaam personeelsbestand, zowel nu als in de toekomst, vormt de spil van ons succes. De directie Personeel & Organisatie (DP&O) heeft de focus op de voortdurende doorontwikkeling van Human Resource Management. Onze aanpak is gebaseerd op vernieuwing, samenwerking, verbetering en versnelling in zowel het aantrekken van nieuw talent als het behouden en optimaal benutten van ons huidige personeel. Wij zijn een wendbare en inclusieve organisatie waarin we de professionals centraal stellen en door eigentijds leiderschap mensen en teams inspireren.

DP&O is onderdeel van de hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) en verantwoordelijk voor HRM-dienstverlening voor het bestuursdepartement en het ontwikkelen van een meerjarig richtinggevend P&O-beleid voor het hele concern. DP&O voedt, monitort en draagt bij aan het rijksbrede P&O-beleid vanuit de JenV-uitvoeringspraktijk.

Emine Özyenici, hoofddirecteur Bedrijfsvoering: “Klaske heeft veel ervaring opgedaan in verschillende managementfuncties in diverse organisaties en in een internationale context. Zij is gewend aan het leidinggeven in organisaties met een grote span of control en bijzondere opdrachten. Wij zijn blij met haar diverse achtergrond en haar recente ervaring bij de Gemeente Utrecht, waarmee zij personeel en organisatie naar een nog hoger niveau kan tillen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het bestuursdepartement. Bovenal is ze intrinsiek betrokken bij mensen en hun ontwikkeling en combineert ze dat met een flinke dosis resultaatgerichtheid. Welkom Klaske!”

Klaske de Jonge: “Ik vind het een eer om in deze mooie rol aan de slag te gaan in dit ministerie dat een cruciale rol speelt in het vormgeven en het handhaven van onze democratische rechtsstaat. Ik kijk ernaar uit om met alle collega’s te werken aan de organisatie-uitdagingen die er liggen, en ervoor te zorgen dat DP&O de gewaardeerde en deskundige HR-partner blijft. Onder andere door het benodigde talent te vinden en te behouden, de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers in al hun diversiteit te vergroten, en een gezonde en inclusieve werkomgeving te faciliteren.”

Klaske de Jonge is op dit moment concernmanager Mens & Organisatie bij de Gemeente Utrecht. Zij vervulde daarvoor verschillende (internationale) corporate managementfuncties bij onder andere Coca-Cola, Vodafone, KPN/TNT Post, Nutricia en de Consumentenbond. Klaske studeerde onder meer Bedrijfskunde en Politieke Wetenschappen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteund bij de selectie. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.