Araya Sumter directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij SZW

Araya Sumter wordt directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 april 2024.

Araya Sumter

De directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie is verantwoordelijk voor het brede terrein van sociale zekerheid. Vereenvoudiging van de regelgeving op dit gebied is noodzakelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelgeving op het gebied van de bescherming van werkenden, verminderen van armoede en schulden en bevorderen van samenlevingscohesie. De vraagstukken voor de komende jaren richten zich op het bouwen aan een inclusieve en veerkrachtige samenleving. De DG moet de breedte en diepte van de stelsels in de sociale zekerheid goed kunnen overzien en daarnaast onder andere in staat zijn om verschillen te overbruggen in krachtenvelden met diverse stakeholders.

“Araya is een inspirerend leider die met haar openheid, betrokkenheid en aanstekelijke enthousiasme weet te verbinden. In combinatie met de beleidservaring die ze de afgelopen jaren bij het Ministerie van SZW heeft opgedaan is zij uitstekend geschikt als nieuwe DG Sociale Zekerheid en Integratie,” aldus Marieke van Wallenburg, secretaris-generaal van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Ze heeft een visie op de toekomst van de sociale zekerheid en komt met vernieuwende ideeën. Ik verheug me op de samenwerking met Araya!”

“Ik kijk er ontzettend naar uit om als directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie mede vorm te mogen geven aan de bestaanszekerheid van inwoners in Nederland, inclusief Saba, Sint Eustatius en Bonaire. De verbinding staat daarin voor mij centraal. Samen met alle collega’s, publieke dienstverleners, gemeenten, sociale partners wil ik mij voor en samen met mensen inzetten voor een stabiele samenleving met oog voor goede sociale zekerheid. Zodat iedereen, wie je ook bent of waar je vandaan komt, kan en mag meedoen,” stelt Araya Sumter.

Drs. A. (Araya) Sumter is sinds juni 2021 directeur Werknemersregelingen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was zij directeur Individuele Belangenbehartiging bij de FNV. Eerder vervulde ze diverse managementfuncties bij onder andere de ANWB en Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht.

Araya Sumter behaalde een Master Bestuurs- en Organisatiewetenschap (management van publieke vraagstukken) aan de Universiteit Utrecht, en studeerde Psychologie van Organisatieverandering aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Momenteel volgt ze TMG TOP, het Topmanagementgroep Talent Ontwikkel Programma van directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.