Esther Bakker afdelingshoofd Bezwaar en Beroep bij het directoraat-generaal Toeslagen

Esther Bakker is met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 benoemd tot afdelingshoofd Bezwaar en Beroep bij de directie Toeslagen van het directoraat-generaal Toeslagen bij het ministerie van Financiën.

Esther Bakker

Het directoraat-generaal Toeslagen (DG Toeslagen) zorgt ervoor dat vitale voorzieningen als wonen, medische zorg en zorg voor kinderen voor burgers betaalbaar zijn door middel van toeslagen.  Deze taak omvat meer dan alleen het bepalen van het recht op en de hoogte van toeslagen; het draait om het aansturen van massale processen, het controleren van de rechtmatigheid, het verlenen van dienstverlening met waar nodig persoonlijk maatwerk. De organisatie maakt hierbij een ingrijpende transitie door, waarbij de burger centraal staat in alles wat het DG Toeslagen doet.

Als afdelingshoofd Bezwaar en Beroep is Esther verantwoordelijk voor de juiste en tijdige behandeling van bezwaarschriften, herzieningsverzoeken en ingebrekestellingen die zijn ingediend bij de directie Toeslagen. De uitdaging is hierbij om de burger zo optimaal dienstverlenend tegemoet te treden en de ´menselijke maat´ toe te passen. Als leidinggevende wordt van Esther verwacht dat zij medewerkers op een verbindende en inspirerende wijze meeneemt in de visie en missie van Toeslagen en hen enthousiast maakt om continue te willen verbeteren.

Esther heeft sinds 2012 verschillende lijnfuncties vervuld bij het Directoraat-generaal Douane en het Directoraat-generaal Toeslagen. In 2021 is Esther via een leerwerkplek gestart als afdelingshoofd Bezwaar bij de directie Toeslagen. In deze functie was zij al verantwoordelijk voor onder andere de afhandeling van bezwaarschriften, herzieningsverzoeken en ingebrekestellingen. Deze ervaring komt haar goed van pas nu de teams Beroep aan de afdeling Bezwaar zijn toegevoegd. Esther heeft Rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Coert Kleijwegt, algemeen directeur Toeslagen : “Ik ben blij met de benoeming van Esther. Zij is gedreven, betrokken, heeft oog voor de medewerkers, geeft ruimte maar neemt ook beslissingen waar nodig. Ik heb er alle vertrouwen in dat Esther de uitdaging om de burger zo optimaal dienstverlenend tegemoet te treden verder zal brengen.”

Esther Bakker: “Ik vind het een goede ontwikkeling dat de afdelingen Bezwaar en Beroep zijn samengevoegd bij de directie Toeslagen. Dat gaat ons helpen om de mensen die recht hebben op een toeslag nog beter van dienst te kunnen zijn. Ik ben er trots op dat ik daar een bijdrage aan mag leveren.”

De benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. Deze vacature is niet opengesteld, want er was snel iemand nodig en de organisatie had al een geschikte kandidaat.