Nicole Back directeur Interactie & Dienstverlening bij het directoraat-generaal Toeslagen

Nicole Back is met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 benoemd tot directeur Interactie & Dienstverlening bij de directie Toeslagen van het directoraat-generaal Toeslagen bij het ministerie van Financiën.

Nicole Back

Het directoraat-generaal Toeslagen (DG Toeslagen) zorgt ervoor dat vitale voorzieningen als wonen, medische zorg en zorg voor kinderen voor burgers betaalbaar zijn door middel van toeslagen. Deze taak omvat meer dan alleen het bepalen van het recht op en de hoogte van toeslagen; het draait om het aansturen van massale processen, het controleren van de rechtmatigheid, het verlenen van dienstverlening met waar nodig persoonlijk maatwerk. De organisatie maakt hierbij een ingrijpende transitie door, waarbij de burger centraal staat in alles wat het DG-Toeslagen doet.

Als directeur Interactie en Dienstverlening is Nicole verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een visie op interactie en dienstverlening in het grotere geheel van de opgaven van DG Toeslagen  om vitale voorzieningen voor iedere burger betaalbaar te maken, te werken aan verbetering, vernieuwing en het vertrouwen in de toeslagenorganisatie te herstellen. Nicole geeft leiding aan drie afdelingshoofden en overlegt met maatschappelijke organisaties en burgers om de dienstverlening continue te verbeteren.

Nicole heeft ruime managementervaring opgedaan bij het directoraat-generaal Belastingdienst en bij het directoraat-generaal Toeslagen. Als MT-lid Toeslagen met de portefeuilles interactie en dienstverlening was Nicole verantwoordelijk voor diverse teams met klantcontact, waaronder belteams en het team relatiebeheer. Daarnaast heeft zij een meerjarige veranderopgave op het dienstverleningsvlak via een intern programma geleid. Deze ervaring komt haar goed van pas in de nieuwe functie van directeur Interactie en Dienstverlening. Nicole heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Coert Kleijwegt, algemeen directeur Toeslagen : “Ik ben blij met de benoeming van Nicole. Met haar ruime managementervaring, kennis van de organisatie, vermogen om te verbinden en mensgerichte leiderschapsstijl zal zij veel toevoegen aan de transitie van de directie Toeslagen naar een publieke dienstverlener.”

Nicole Back : “De impact van het werk bij de directie Toeslagen op het leven van burgers is evident groot. Ik ben er trots op dat ik, samen met mijn collega’s én ketenpartners, de dienstverlening in al zijn aspecten voor die burger verder mag verbeteren. Belangrijk voor mij zijn daarbij samenwerking, openheid, resultaat en werkplezier. Hiervoor ik zet me elke dag met hart en ziel in.”

De benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. Deze vacature was niet opengesteld, want er was snel iemand nodig en de organisatie had al een geschikte kandidaat.