Karina Raaijmakers lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

Karina Raaijmakers zal op 1 april 2024 van start gaan als lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Samen met bestuursvoorzitter Geranne Engwirda vormt zij dan de Raad van Bestuur van de NZa.

De Nederlandse Zorgautoriteit zet zich in voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland als zij die nodig hebben. Het uitgangspunt hiervooris passende zorg: zorg die bijdraagt aan het functioneren van mensen en hun kwaliteit van leven. Vanuit dat perspectief maakt de NZa regels, houdt de NZa toezicht op zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK, en adviseert de NZa het ministerie van VWS. Wettelijke basis hiervoor is de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

De NZa is een zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van VWS.

Geranne Engwirda, voorzitter van de Raad van Bestuur van NZA: "Karina heeft het toezicht van de NZa de afgelopen jaren met hart voor de zorg verder ontwikkeld. Ook heeft ze vorig jaar laten zien een goede bestuurder te zijn. Ze is een inspirende, vernieuwende en verbindende collega. Ik verheug me dan ook op onze samenwerking in haar nieuwe rol."

Karina Raaijmakers: "De NZa is een mooie organisatie met een uitdagende, maar uiterst relevante opdracht: het borgen van toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland. Ik kijk ernaar uit om me hiervoor de komende jaren vanuit mijn nieuwe rol te blijven inzetten, samen met alle geweldige collega’s en spelers in het domein van zorg en welzijn."

Karina studeerde Economie en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze begon haar loopbaan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na een aantal jaren bij een adviesbureau dat zich richt op het verbeteren van toezichthoudende organisaties, keerde ze in 2016 terug naar de AFM als hoofd Toezicht Verzekeren en Pensioenen. In 2018 startte Karina als directeur Toezicht bij de NZa. Vorig jaar trad zij 10 maanden op als waarnemend bestuursvoorzitter van de NZa.

Deze benoeming is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst, in samenwerking met de NZa en het ministerie van VWS. De vacature is niet breed opengesteld, want de organisatie had al een ervaren en geschikte kandidaat. Na een zorgvuldige procedure is deze het ook geworden.