Marco van Dal hoofd Beleidsondersteuning bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Marco van Dal is per 8 april 2024 benoemd tot afdelingshoofd Beleidsondersteuning bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ruim 1700 medewerkers werken met hart en ziel aan de missie van eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie houdt via een programma-/projectstructuur onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, bedrijven met gevaarlijke stoffen, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon.

Marco is in zijn nieuwe rol samen met zijn team de schakel tussen de Inspectie en de beleidsdirecties van SZW. Hij houdt overzicht op de wet- en regelgeving die ontwikkeld wordt en of deze effectief, uitvoerbaar en handhaafbaar is. Hij is de gesprekspartner vanuit de Arbeidsinspectie voor beleidsdirecties binnen SZW. Ook wordt Marco secretaris van het directieteam, en manager van een team van circa 20 medewerkers.

Marco studeerde Arbeid en Sociale Zekerheid met een internationale component. Later heeft hij verschillende leiderschapsprogramma’s doorlopen en momenteel studeert hij Rechten. Bij SZW werkte hij jaren in staf- en beleidsfuncties. Sinds 2017 is hij afdelingshoofd bij de directie Stelsel & Volksverzekeringen. De laatste jaren werkte hij als hoofd van de afdeling Uitvoeringsvraagstukken aan het verbeteren van de dienstverlening in de sociale zekerheid en vereenvoudiging van het stelsel. 

Frances Diepstraten, directeur Analyse, Programmering en Strategie, tevens plaatsvervangend inspecteur-generaal: “Met Marco krijgen we een ervaren manager die SZW goed kent, zowel op inhoud als in de samenwerking met beleid. En dragen we bij aan de uitwisseling tussen beleid en uitvoering.”

Marco van Dal: “Ik ben blij om in deze mooie functie aan de slag te mogen gaan bij de Arbeidsinspectie en kijk er enorm naar uit om met de collega’s van de afdeling Beleidsondersteuning te zorgen voor handhaafbaar beleid. Een bijdrage leveren aan beter uitvoerbaar beleid loopt als een rode draad door mijn carrière. Ik vind het eervol om op deze manier, samen met de partners van de Arbeidsinspectie, mee te kunnen werken aan eerlijk, gezond en veilig werk voor iedereen.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.