Maarten Smit directeur Europese en Internationale Zaken bij EZK

Maarten Smit is benoemd als directeur Europese en Internationale Zaken bij het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Hij start per 8 juli 2024.

Maarten heeft de afgelopen twee jaar als programmadirecteur de programmadirectie Herstel en Veerkrachtplan opgezet bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij hoofd van de economische afdeling bij de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de EU en MT-lid bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tussen 2014 en 2019 was Maarten kabinetslid bij de Europese Commissie. Hijwerkte eerder onder andere in de Tweede Kamer en als senior beleidsadviseur bij de directie Begrotingszaken van het ministerie van Financiën.

In de rol van directeur van de directie Europese en Internationale Zaken (DEIZ) adviseert en begeleidt Maarten de bewindspersonen en ambtelijke top vanuit zijn eigen kennis en netwerk over Europese en internationale ontwikkelingen. DEIZ speelt een belangrijke rol in het vormgeven van het Nederlandse beleid op het gebied van economie, handel en klimaat, zowel binnen de Europese Unie als op mondiaal niveau. Essentieel hiervoor is strategie en beïnvloeding in Europa en daarbuiten, analyse van internationale ontwikkelingen, coördinatie van Europese dossiers, deelnemen aan vakraden en betrokkenheid bij consultatieprocessen. Maarten neemt voor deze functie, naast ruime leidinggevende ervaring, een relevante combinatie mee van internationale en politiek bestuurlijke ervaring.

Sandor Gaastra, SG EZK: ‘Misschien wel meer dan ooit zijn Europese en mondiale ontwikkelingen van invloed op alles wat EZK doet, en is het van belang dat EZK in Europa en de wereld haar stem goed laat horen. De directie DEIZ speelt hierin een cruciale rol, als spin in ons internationale web. Met zijn diverse ervaring en achtergrond hebben we in Maarten een uitstekende nieuwe directeur voor DEIZ gevonden.¨

Maarten Smit: ¨Vrijwel alle EZK-dossiers hebben een link met het buitenland. Het is daarom zeer belangrijk dat we op al deze dossiers actief in contact staan met Europa en daarbuiten en opkomen voor wat voor Nederland belangrijk is. Ik kijk er ontzettend naar uit als directeur DEIZ, samen met alle collega’s, vorm te geven aan de strategie en de Nederlandse inzet hiervoor."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van EZK ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.