Wouter Smit unitdirecteur Ondersteuning Burgers en Klachtbehandeling bij de Belastingdienst

Wouter Smit start per 1 maart 2024 als unitdirecteur Ondersteuning Burgers en Klachtbehandeling (OBK) bij de directie Particulieren van de Belastingdienst.

De directie Particulieren is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van twaalf miljoen belastingplichtigen, buitenlandse belastingplichtigen (burgers en ondernemingen), grensarbeiders en geprivilegieerden; ambassades, consulaten en internationale organisaties, hun werknemers en hun gezinsleden en gepensioneerden. Kenmerkend voor de doelgroep Particulieren is de omvang van de populatie. Het kwalitatief goed en het effectief en efficiënt behandelen van deze grote groep is imagobepalend voor de Belastingdienst.

In de functie van unitdirecteur OBK stuurt Wouter vier verschillende disciplines aan die nauw verbonden zijn met wat er in de samenleving gebeurt. Het betreft onder andere het team relatiebeheer, waar contacten met verschillende maatschappelijke dienstverleners en vrijwilligersorganisaties worden onderhouden om zo burgers te helpen met het doen van aangifte en het Stella-team waar multi-problematiek wordt behandeld van mensen die vaak ernstig in de fiscale problemen zijn gekomen. Samen met de teamleiders geeft Wouter sturing aan de going concern en aan de doorontwikkeling van de dienstverlening, passend bij de maatschappelijke opgave om het vertrouwen in de Belastingdienst te doen herstellen. Continu leren en het helpen verbeteren van de uitvoerbaarheid van de wet- en regelgeving zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.  

Wouter heeft ruime managementervaring opgedaan bij de Belastingdienst. Sinds één jaar neemt hij de functie van unitdirecteur OBK waar en heeft hij zichtbare resultaten geboekt om de ondersteuning van burgers en de klachtbehandeling te verbeteren. Wouter studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Mieke Kars, directeur Particulieren: "Ik ben blij met de (formele) benoeming van Wouter. Hij is inhoudelijk betrokken, resultaatgericht en hij heeft helder voor ogen welke mijlpalen hij samen met de medewerkers wil bereiken. Met zijn verbindende persoonlijkheid en communicatieve vaardigheden is hij op zijn plek als unitdirecteur OBK en van toegevoegde waarde voor de directie Particulieren."

Wouter Smit: "Fijn dat ik met deze benoeming verder kan met de ambities die we met Ondersteuning Burgers en Klachtbehandeling hebben. Bijvoorbeeld die burgers de ondersteuning bieden die passend en vaak ook nodig is, ook via samenwerking met de verschillende maatschappelijke partners. Ook zal ik zorg blijven dragen voor een professionele uitvoering van de klachtbehandeling. Daarnaast ga ik graag verder met de ambitie om binnen de directe Particulieren de verzamelde leersignalen te vertalen naar verbetervoorstellen, en belangrijker nog, de verbetering zichtbaar en merkbaar voor de burger te krijgen."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en de Belastingdienst ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.