Martine van der Valk directeur Financiën en Control Bestuursstaf bij Defensie

Martine van der Valk is per 1 februari 2024 gestart als directeur Financiën en Control van de Haagse Bestuursstaf van het ministerie van Defensie.

Martine van der Valk

In haar functie als directeur Financiën en Control Bestuursstaf is Martine van der Valk verantwoordelijk voor de uitvoering van het begrotingsproces van de Haagse Bestuursstaf; het bewaken van de doelstellingen en resultaten, en de doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitgaven. Ze is in financiële zin verantwoordelijk voor € 2,3 miljard.

Marc Gazenbeek, plaatsvervangend secretaris-generaal: “Ik ben blij met de benoeming van Martine. We kunnen haar kennis en ervaring goed gebruiken, zeker in een periode waarin Defensie tot een snellere realisatie moet komen.”

Martine van der Valk: “Juist nu doen we als Defensie wat van ons gevraagd wordt, beschermen wat ons dierbaar is. Dat doen we met veel energie en passie. En daarbij zijn we ook een transparante en betrouwbare overheid die haar taken zo optimaal mogelijk uitvoert. Bij deze opgaven komen zowel mijn achtergrond als controller, als militair en als ambtenaar samen. De afgelopen jaren draag ik daar al met veel enthousiasme aan bij en nu ook des te meer in de rol als directeur Financiën en Control Bestuursstaf en als business-controller van de Bestuursstaf.”

Sinds voorjaar 2020 was Martine afdelingshoofd en plaatsvervangend directeur bij de directie Financiën en Control Bestuursstaf en sinds 1 november neemt ze de functie van directeur waar. Martine heeft veel kennis van en ervaring met lokaal bestuur op gemeentelijk en regionaal niveau. Voordat ze in 2020 bij de Bestuursstaf aan de slag ging, was ze concerncontroller van de gemeente Haarlemmermeer. En ze werkte eerder als bestuursadviseur van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam. Ze adviseerde de collegeleden op de domeinen financiën, openbare orde en veiligheid en ruimtelijke-economische ontwikkelingen. Ze begon haar loopbaan als militair. In 1993 startte ze haar loopbaan op het Koninklijk Instituut voor de Marine. Totdat ze in 2008 overstapte naar de gemeente Amsterdam was ze onder meer hoofd logistieke dienst aan boord van Hr. Ms. Van Amstel.

De benoeming op deze ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Defensie ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.