Arjen Doosje directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij EZK en LNV

Arjen Doosje is benoemd als directeur Wetgeving en Juridische zaken van het ministerie van Economische zaken en Klimaat en het ministerie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Hij start per 1 mei 2024.

Arjen Doosje

Mr. G.A.J (Arjen) Doosje is sinds november 2019 werkzaam bij het programma-DG Stikstof dat later directoraat-generaal Landelijk gebied en Stikstof werd. Daarvoor heeft hij in de praktijk van wetgeving en juridische advisering gewerkt, onder andere bij de ministeries van LNV en IenW en het havenbedrijf van Rotterdam en was hij vanaf augustus 2017 directeur Bestuursondersteuning bij het ministerie van IenW. Eerder werkte Arjen onder meer als manager bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en bij Rijkswaterstaat.

De opgave bij Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) is divers en complex. WJZ is aan de voorkant betrokken bij de totstandkoming van beleid, bij bezwaar- en beroepszaken en het transparant handelen van beide ministeries en is verantwoordelijk voor de wetgeving van beide departementen. Naast het bestuursrecht, privaatrecht en Europees en internationaal recht gaat het bij WJZ ook om klimaat, energie, schadeherstel Groningen, digitalisering, economische veiligheid, mededinging, transitie landbouw en het landelijk gebied, visserij, voedselkwaliteit, stikstof en natuur. De ervaring van Arjen als directeur op het complexe stikstofdossier in combinatie met zijn juridische achtergrond en het feit dat hij al bekend is met een deel van het werkveld maken hem geschikt voor deze rol. Hij studeerde Nederlands recht, richting Europees recht, aan de Universiteit Utrecht.

Sandor Gaastra, secretaris-generaal EZK: ‘EZK en LNV zijn heel blij dat Arjen deze klus op zich neemt. WJZ is cruciaal in het welslagen van de grote opgaven waar beide ministeries voor staan. Die opgaven vergen namelijk niet alleen de juiste inhoudelijke keuzes, maar het moet ook juridisch en rechtsstatelijk kloppen. Met Arjen krijgt WJZ een directeur met brede ervaring in beleid, bestuur, uitvoering en toezicht, maar zeker ook een kloppend hart voor juridische kwaliteit.’

Arjen Doosje: ‘Ik zie er enorm naar uit om vanuit een nieuwe rol mijn bijdrage te kunnen blijven leveren aan de vele en grote opgaven waar beide ministeries voor staan. Uit eigen ervaring weet ik dat WJZ een geweldige directie is met veel deskundige en gemotiveerde medewerkers. Het juridische werk heeft mij altijd nauw aan het hart gelegen en ik ben dan ook zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan met de collega's die dit dagelijks in de praktijk brengen en met de beleidscollega's die de expertise nodig hebben!’

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en de ministeries van EZK en LNV ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.