Arjan de Boer MT-lid Jeugdbescherming en Huiselijk Geweld bij JenV

Arjan de Boer is met ingang van 1 maart 2024 benoemd tot MT-lid Jeugdbescherming en Huiselijk Geweld binnen het directoraat-generaal Straffen en Beschermen, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Arjan de Boer

Er is veel maatschappelijke en politieke aandacht voor de noodzakelijke verbeteringen rond jeugdbescherming en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De parlementaire drukte efficiënt organiseren én benutten voor beleidsvorming en tegelijkertijd voldoende ruimte houden voor visie- en strategieontwikkeling voor de langere termijn zijn belangrijke opgaven. Het terrein van Jeugdbescherming en Huiselijk Geweld is breed en daarom is nauwe samenwerking nodig met onder andere het ministerie van VWS, gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie en de reclassering.

Elske van Amelsfort, directeur Jeugd, Familie en aanpak Criminaliteitsfenomenen: ‘Er liggen belangrijke opgaven in de verbetering van de jeugdbescherming en de aanpak van huiselijk geweld. Dit vraagt een nauwe samenwerking met een breed veld van organisaties en belanghebbenden. Arjan is gewend om te acteren in complexe netwerken met veel verschillende partners op het snijvlak van zorg en veiligheid en weet met partners tot concrete resultaten te komen. Ik ben heel blij dat hij deze functie gaat vervullen.´

Arjan de Boer: ‘Geweldig dat ik samen met een team gedreven collega’s verder aan de slag kan voor de jeugdbescherming en de aanpak van huiselijk geweld. Het gaat om thema’s die vaak diep ingrijpen in de levens van de mensen die het betreft zoals door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders die met uithuisplaatsing te maken hebben of slachtoffers van huiselijk geweld. Er valt echt iets te verbeteren voor hen en voor de professionals die zich hier dagelijks met hart en ziel voor inzetten.’

Arjan is sinds 2022 programmamanager van de aanpak voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire die met uithuisplaatsing te maken hebben gehad en toegevoegd MT-lid binnen de directie Jeugd, Familie en aanpak Criminaliteitsfenomenen. Eerder werkte hij binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid als waarnemend MT-lid Forensische Zorg, JenV-liaison voor Caribisch Nederland en plaatsvervangend MT-lid Jeugdsancties. Arjan studeerde Theoretische psychologie aan de Universiteit Leiden en volgde de Master of Public Administration (MPA) aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Deze benoeming is tot stand gekomen via een procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.