Christianne Bleijenbergh afdelingshoofd Europese en Internationale Zaken bij BZK

Christianne Bleijenbergh-Schneiders wordt met ingang van 1 april 2024 benoemd tot afdelingshoofd Europese en Internationale Zaken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Christianne Bleijenbergh

Christianne is op dit moment afdelingshoofd en MT-lid binnen de directie Integratie Europa bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en verantwoordelijk voor de interdepartementale EU-coördinatie en de EU-informatieafspraken met het parlement. Daarvoor was zij plaatsvervangend ambassadeur op de Ambassade in Lissabon. Christianne studeerde Beleidsgerichte economie met als specialisatie Europastudies, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aanvullend hierop heeft ze een post-doctorale opleiding ‘European Political and Administrative Studies’ aan het Europacollege in Brugge gevolgd.

Christianne gaat leidinggeven aan de afdeling Europese en Internationale Zaken (EIZ) binnen de directie Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM). EIZ bepaalt de Europese en internationale strategische inzet van BZK en coördineert de Haagse afstemming op Europese en internationale dossiers. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de verschillende beleidsonderdelen. Ook zet de afdeling zich in voor de beïnvloeding van de agenda in Brussel voor de BZK-terreinen.

Christianne heeft als afdelingshoofd de volgende opgaven:

  • de doorontwikkeling van de Europese en internationale functie binnen BZK;
  • het ontwikkelen en uitvoeren van de strategische Europese agenda;
  • het adviseren en ondersteunen van de politieke en ambtelijke leiding;
  • de begeleiding van de medewerkers, stimuleren van een prettige en inclusieve werkcultuur en het bevorderen van de samenwerking binnen de directie en met het cluster Bestuursondersteuning.

Christianne Bleijenbergh: “De nexus tussen binnenlands en buitenlands beleid wordt steeds sterker en internationale en geopolitieke ontwikkelingen hebben daarbij ook steeds meer invloed op BZK-dossiers als de democratische rechtsstaat, goed bestuur, de relatie tussen overheid en burgers, de digitale samenleving en de gebouwde omgeving. Het lijkt me heel boeiend om vanuit deze functie sturing te geven aan de Nederlandse EU- en internationale inzet op deze terreinen, en ik kijk ernaar uit dat samen met het team te gaan doen.”

Boudewijn Steur, directeur KIEM: “Europese en internationale regelgeving hebben steeds grotere impact op de beleidsdomeinen van het ministerie van BZK. Daarom is het belangrijk dat wij de belangen van Nederland op die domeinen goed vertegenwoordigen. Dat doen wij als Rijk en in nauwe samenwerking met de decentrale overheden. Ik ben heel blij dat Christianne met haar ervaring en kennis ons komt versterken. Zij is goed in het leggen van verbindingen binnen en buiten het departement. Bovenal heeft zij oog voor de behoeftes en ontwikkeling van de mensen in haar team.” 

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.