Ingrid Klokke directeur Inkoop- en Contractmanagement bij Rijkswaterstaat

Ingrid Klokke start per 13 mei 2024 als directeur Inkoop- en Contractmanagement bij het landelijke onderdeel Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO) van Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ingrid Klokke

Rijkswaterstaat werkt aan een enorme onderhoudsopgave. Het gaat om het onderhoud en de vernieuwing van alle snelwegen, inclusief tunnels en bruggen in Nederland. En daarnaast alle rivieren en sluiscomplexen, in beheer bij Rijkswaterstaat, inclusief natuur en groenbeheer. We kopen dit werk in via vele contracten bij een groot aantal marktpartijen, zowel MKB als alle grote Nederlandse bouw- en techniekbedrijven en adviesbureaus. Cruciaal onderdeel van de opgave van de directeur Inkoop- en contractmanagement is om het assetmanagement, de contractvormen en samenwerking met marktpartijen aan te passen op de te behalen doelen en ‘eerlijk geld voor eerlijk werk’ mogelijk te blijven maken.

Momenteel is Ingrid portfoliomanager Water en Natuur bij GPO. Ze heeft gewerkt aan programma’s als Ruimte voor de Rivier en HWBP. Vanuit deze en eerdere rollen heeft ze een uitgebreid netwerk binnen en buiten Rijkswaterstaat. Een rode draad in haar carrière is het aan de voorkant bij elkaar brengen van partijen om te komen tot een goede aanbesteding. Ze schreef mee aan een visiedocument waarin thema’s werden benoemd om te komen tot een goede sturing op inkoop en contractmanagement. Ingrid studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam met een specialisatie in Bouw en Aanbestedingsrecht. 

Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur PPO: ´Mooi dat Ingrid voor deze functie heeft gekozen. Ze heeft duidelijk verstand van zaken. En daarbij een open, verbindende en resultaatgerichte werkwijze. Ik wens haar en de collega’s van de directie ICM veel succes en werkplezier samen.’

Ingrid Klokke: ‘De grote opgave waar we voor staan is van ons allemaal. Als nieuwe directeur bij PPO heb ik heel veel zin om samen met mijn nieuwe collega’s van inkoop en contractmanagement deze uitdagingen op te pakken. Daarbij is een goede samenwerking met onze partners, zoals marktpartijen en regio's, van het grootste belang. Mijn focus zal liggen op het verder versterken van deze samenwerking zodat we ieders bevlogenheid, kennis, capaciteit en expertise optimaal benutten om onze doelen te bereiken.’

De benoeming op deze ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.