Frank Kleijer hoofd Inrichting Openbaar Bestuur bij BZK

Frank Kleijer start op 1 mei 2024 als hoofd Inrichting Openbaar Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Frank Kleijer

Frank werkt als coördinerend beleidsadviseur bij de directie Patiënt en Zorgordening bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze functie heeft hij onder andere het team goed bestuur in de zorg vorm en inhoud gegeven. Daarvoor was hij coördinerend beleidsadviseur en plaatsvervangend afdelingshoofd bij de directie Financieel en Economische Zaken bij BZK. Frank startte zijn carrière bij de overheid als beleidsmedewerker Functioneren en Inrichting Openbaar Bestuur bij BZK. Hij studeerde Politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast heeft hij de Interdepartementale Management Leergang van het NSOB afgerond in 2014.

De afdeling Inrichting Openbaar Bestuur heeft als belangrijkste taak te zorgen dat gemeenten en provincies hun werk kunnen doen binnen een effectief bestuurlijk-juridisch kader: het stelsel van openbaar bestuur, zoals dat ligt besloten in de organieke wetgeving. Daarmee draagt de afdeling bij aan goed openbaar bestuur. De afdeling maakt ook beleid, en werkt mee aan wetgeving die het bestuurlijk-democratisch functioneren van gemeenten en provincies bevorderen. Daarnaast beantwoordt de afdeling vragen van gemeenten en provincies, vertaalt signalen uit de praktijk over knelpunten of omissies in beleid en wetgeving en evalueert deze regelmatig. De afdeling adviseert de minister van BZK als verantwoordelijke voor goed openbaar bestuur en ondersteunt de minister bij debatten in de Tweede en Eerste Kamer. Ook onderhoudt IOB een relevant netwerk in het openbaar bestuur en in de wetenschap.

De belangrijkste opgave voor Frank voor de komende tijd is het formuleren en concreet maken van een inhoudelijke ambitie en koers voor de afdeling, ook in aanloop naar een nieuw kabinet. Dat gaat bijvoorbeeld om de toekomst van het openbaar bestuur. Deze inhoudelijke ambitie zal uiteraard vormgegeven worden in nauwe samenwerking met andere partijen binnen en buiten BZK.

Frank Kleijer: “Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan bij de afdeling IOB. Een plek die vertrouwd aanvoelt, aangezien ik mijn eerste werkervaring opdeed bij één van de voorlopers van deze afdeling. Het is een groot voorrecht om met alle deskundige collega’s te mogen werken aan een toekomstbestendig openbaar bestuur. Voor mij is dat werken aan een overheid die in staat is om de maatschappelijke opgaven aan te kunnen, die dat op een democratische en inclusieve wijze doet en die daarbij betrouwbaar en rechtschapen te werk gaat.¨

Ellen van Doorne, directeur Democratie en Bestuur: “Frank neemt een bak aan politieke en ambtelijke ervaring mee die hij heeft opgedaan op de ministeries van BZK, AZ en VWS. Zijn kennis van het binnenlands bestuur, zijn creatieve denkvermogen en zijn vermogen mensen te verbinden maken hem zeer geschikt voor het invullen van deze functie. Ik ben blij dat hij bij ons aan de slag gaat en heb het volste vertrouwen dat hij vanuit zijn nieuwe rol vorm zal geven aan de inhoudelijke koers en ambitie van de afdeling IOB.¨

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.