Jan ten Hoor afdelingshoofd Arbeidsrecht bij SZW

Jan ten Hoor start met ingang van 1 april 2024 als afdelingshoofd Arbeidsrecht bij de directie Arbeidsverhoudingen van het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Jan ten Hoor

Jan gaat vanuit de functie van afdelingshoofd met zijn team verder bijdragen aan een goede werking van de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht. Werk is een cruciale schakel in het bestaan van mensen en voor het verdienvermogen van ondernemingen. Op dit snijvlak spelen op de afdeling thema’s zoals het ontslagrecht, de balans tussen vast en flexibel werk, de relatie tussen zzp’ers en opdrachtgevers, en driehoeksverhoudingen als uitzendwerk en bemiddeling. De arbeidsmarkt blijft continu in beweging. Dat vraagt de komende tijd in het bijzonder aandacht voor versterking van de positie van kwetsbare werknemers en de interne wendbaarheid van ondernemingen.

Mark Jacobs, waarnemend directeur Arbeidsverhoudingen: ‘Ik ben heel blij met de benoeming van Jan. Hij heeft grote kennis van het arbeidsrecht en juridisch-economische vraagstukken. Hiermee is hij van grote waarde voor de directie arbeidsverhoudingen en SZW. Daarnaast is hij een toegankelijke, mensgerichte leidinggevende met een coachende stijl, die uitstekend aansluit bij de behoeften van medewerkers in de afdeling.’

Jan ten Hoor: ‘Ik vind het een voorrecht om als afdelingshoofd van een inhoudelijk sterk, betrokken en bevlogen team te mogen bijdragen aan een goed werkende arbeidsmarkt. Ik ben dan ook heel blij dat ik na een periode van waarneming hiermee verder aan de slag mag gaan met het team.’

Momenteel werkt Jan als waarnemend afdelingshoofd Arbeidsrecht bij de directie Arbeidsverhoudingen en daarvoor was hij plaatsvervangend afdelingshoofd. Verder heeft hij werkervaring als teamcoördinator en vanuit verschillende functies met wetgeving en beleid, zowel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als bij de afdeling advisering van de Raad van State.

Jan studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Groningen en de University of Edinburgh. Ook volgde hij een tweejarige postuniversitaire opleiding aan de Academie voor Wetgeving. Op leiderschapsgebied volgde Jan het Leeratelier, een management development programma voor startende leidinggevenden van verschillende ministeries.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel SZW al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld.  Omdat er binnen de directie arbeidsverhoudingen grote behoefte is aan continuïteit en Jan ten Hoor naar volle tevredenheid functioneert als waarnemend afdelingshoofd en MT-lid bij de directie, is hij het na een zorgvuldige procedure ook geworden.