Peter de Graaf hoofd Operatiën Nationale Intelligence LX bij de politie

Peter de Graaf start per 8 april 2024 als hoofd Operatiën Nationale Intelligence bij de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties bij de politie. Hij is het derde lid van de eenheidsleiding LX dat is benoemd.

Peter de Graaf

Peter de Graaf heeft zich in zijn lange loopbaan bij de politie veel beziggehouden met handhaving, interventie en opsporing. Dat werk heeft een relatie met intelligence: het verzamelen en duiden van informatie op het gebied van allerlei veiligheidsvraagstukken. Om vervolgens de eenheden te ondersteunen in de opsporing en te helpen bij het handhaven van de openbare orde.

De Intelligence is als een gids die de politieorganisatie de weg naar een slagvaardige werkwijze wijst, aldus Peter. Hij werkt al sinds 1987 bij de politie. Begonnen als wijkagent in Amsterdam, klom hij op tot Diensthoofd Dienst Regionale Recherche van de Eenheid Noord-Holland, zijn laatste functie.

De politie is convenantpartner van DGABD, voor strategisch MD-advies en arbeidsvoorwaarden voor de politietop. DGABD heeft de politie ondersteund bij de werving voor deze benoeming.