Charlotte Fritschy afdelingshoofd Woordvoering en Publiciteit, tevens plv. directeur Communicatie bij SZW

Charlotte Fritschy start met ingang van 13 mei 2024 als afdelingshoofd Woordvoering en Publiciteit, tevens plaatsvervangend directeur Communicatie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Charlotte Fritschy

Charlotte gaat met haar afdeling verder bouwen aan SZW-communicatie, die door mensen kan worden ervaren als betrouwbaar en betrokken. Zij gaat hiermee aan de slag vanuit een eigen visie op een moderne directie Communicatie. Charlotte zal daarbij de professionals van de afdeling inspireren en faciliteren. Daarnaast zal zij met haar afdeling zorgen voor een uitstekende informatiepositie van collega's binnen het managementteam, de directeur Communicatie en de ambtelijke en politieke top van SZW.

Remko Steenbergen, directeur Communicatie: ‘Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat midden in de samenleving met onderwerpen die veel mensen raken. Mensen moeten het werk van ons ministerie kunnen vertrouwen. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Communicatie helpt om soms moeilijke onderwerpen, begrijpelijk uit te leggen. Dat doen we graag, niet alleen aan journalisten maar aan alle mensen in het land. Dit is nodig voor vertrouwen en daarmee bijvoorbeeld het benutten van regelingen die voor mensen zijn gemaakt. Ik ben blij dat Charlotte met haar kennis van communicatie, woordvoering en journalistiek én het sociale domein zich hiervoor in gaat zetten. Met haar visie en gedrevenheid versterkt ze ook het MT van de directie. We kijken uit naar de samenwerking en wensen haar veel succes en plezier toe.’

Charlotte Fritschy: ‘Je staande houden op de arbeidsmarkt, kansen krijgen en grijpen, weten dat er een vangnet is als het tegenzit en werken richting een mooi pensioen. Het is een greep uit waar mensen zich in het leven mee bezig houden. En daarover wil je begrijpelijk worden geïnformeerd. De afgelopen jaren heb ik daar met mijn collega’s aan mogen werken. Werken aan een transparante overheid die behapbaar kan uitleggen welke invloed Haags beleid heeft op zijn of haar leven. En daar zijn we nog niet mee klaar. Ik kijk ernaar uit om in deze nieuwe functie met de afdeling, alle collega’s binnen SZW en andere professionals voor Nederland aan de slag te gaan.’

Momenteel werkt Charlotte als coördinerend woordvoerder voor de demissionair minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Daarvoor vervulde zij verschillende woordvoerings- en communicatiefuncties in het bedrijfsleven en bij de Tweede Kamer. Charlotte behaalde een bachelor Communicatie en volgde onder andere de premaster Management van de Publieke sector. Ook volgde Charlotte een leiderschapsopleiding.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en SZW ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.