Esther Wijker hoofd Advies bij BZK

Esther Wijker start op 1 april 2024 als hoofd Advies en tevens plaatsvervangend directeur Bestuursadvisering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Esther Wijker

Esther werkte tussen 2015 en 2022 in verschillende rollen bij het DG Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid, laatstelijk als interim-afdelingshoofd Politiebestel, Bevoegdheden en Informatie. In de afgelopen twee jaar vervulde zij de rol van bestuursvoorzitter van de Holland International School in Singapore. Esther studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde tijdens een eerder verblijf in het buitenland haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit.

Esther gaat leidinggeven aan de afdeling Advies binnen de directie Bestuursadvisering. De afdeling Advies richt zich op strategische, inhoudelijke en procedurele ondersteuning en advisering van de politieke en ambtelijke leiding van de organisatie, met aandacht voor timing, kwaliteit en integraliteit. De meerwaarde ligt onder meer in de brede blik, het kunnen schakelen tussen de ambtelijke en de politiek-bestuurlijke werelden en de kennis van procedures en werkwijzen.

In gezamenlijk overleg met de directeur Bestuursadvisering is Esther verantwoordelijk voor een aantal BZK-brede dossiers en projecten. Zij waarborgt en verbetert de informatiepositie van de directie en speelt in op de nieuwste ontwikkelingen, zowel binnen de organisatie als in de politiek en de brede samenleving. Als plaatsvervangend directeur is Esther uiteraard ook een volwaardige gesprekspartner voor de politieke en ambtelijke top.

Esther Wijker: “Ik kijk ernaar uit om na een periode in het buitenland mij opnieuw in te zetten voor de grote opgaven waar Nederland voor staat. Samen met de afdeling en de bredere directie hoop ik, in deze uitdagende tijden, bij te dragen aan stevige, strategische advisering en verbindend te zijn tussen departement en de politieke leiding. Door mijn ervaring in verschillende rollen en omgevingen breng ik een brede blik en interesse mee.”

Géran Kaai, directeur Bestuursadvisering: “We zijn heel blij met de komst van Esther naar de directie Bestuursadvisering. Esther is inhoudelijk gedreven, een ervaren adviseur en een leidinggevende met oog voor mens en resultaat. Met haar kunnen we als organisatie verdere stappen maken.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.