Hasan Göleli directeur Klimaatadaptatie en Energietransitie gemeente Eindhoven

Hasan Göleli is gestart als directeur Klimaatadaptatie en Energietransitie bij de gemeente Eindhoven. Hiermee verlaat hij de Rijksoverheid.

Hasan Göleli was sinds april 2022 kwartiermaker programmadirecteur COVID-19 Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij werkte sinds 2002 bij de Rijksoverheid. Na acht jaar in de uitvoering stapte hij over naar kerndepartement van Justitie en Veiligheid. Daar vervulde hij verschillende leidinggevende functies, laatstelijk als MT-lid Sancties Extramuraal.