Olaf Andersen kwartiermaker / beoogd directeur Identiteitsgegevens bij Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Olaf Andersen wordt met ingang van 1 juni 2024 kwartiermaker / beoogd directeur Identiteitsgegevens bij Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De directie Identiteitsgegevens heeft een flinke en mooie uitdaging met als doel het (verder) verbeteren van opslag, verwerking én verstrekking van de Identiteitsgegevens van onze ingezetenen (BRP) en van onze niet ingezetenen (RNI). Onderdeel hiervan is het ontwikkelen en vervolgens uitrollen van een visie op de doorontwikkeling van het Basis Registratie Personen (BRP) stelsel. De kwartiermaker/beoogd directeur Identiteitsgegevens geeft richting en uitvoering aan de verkenning voor de directie Identiteitsgegevens.

Drs. Olaf Andersen: "Ik heb enorm veel zin in om bij de RvIG aan de slag te gaan met mijn nieuwe collega’s. Het zal zeker geen makkelijke klus zijn, omdat de organisatie bezig is met een omslag naar een ketenorganisatie. Daarnaast liggen er stevige inhoudelijke vraagstukken met een grote maatschappelijke impact. Ik heb jarenlang bij BZK gewerkt onder andere als plaatsvervangend CIO Rijk en programmamanager Toekomst BRP. Momenteel ben ik hoofdinspecteur en plaatsvervangend directeur bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. In die functie, en ook in mijn andere functies, heb ik voldoende ervaring opgebouwd om een bijdrage te kunnen leveren aan deze veranderopgave van RvIG. Samenwerken met de vele partners van RvIG staat voor mij voorop, maar wel gekoppeld aan een warme interne samenwerking. Zo kunnen we samen meters maken."

Olaf was de afgelopen ruim vier jaar hoofdinspecteur bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Daarvoor was hij werkzaam bij BZK in verschillende functies, waaronder hoofd Bureau DG bij DGOO, programmamanager Toekomst Registratie Personen en interimmanager. Olaf studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Bas den Hollander, algemeen directeur RvIG: "Hoewel het voor ons echt een pré was dat Olaf al bekend is met het dossier Toekomst BRP én dat hij ons ministerie al goed kent, is voor ons zijn generieke profiel nog belangrijker geweest bij onze afweging. In onze missie staat dat wij 'autoriteit' en 'regisseur' (willen) zijn van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens. Olaf heeft alles in huis om voor ons ‘het gezicht’ te worden van die twee rollen. Een afspraak met Olaf is een afspraak, en hij laat zich door niemand gek maken. Rustig, diplomatiek, evenwichtig, maar als het moet en / of kan ook zeker standvastig en besluitvaardig. Precies wat we nodig hebben in dit domein. Er liggen grote uitdagingen op ons bord, en daar gaan we samen met al onze partners en afnemers serieus mee aan de slag."

De benoeming op deze ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van BZK/RvIG ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.