Dike Sialino-Keen directeur Auditdienst bij UWV

Dike Sialino zal op 15 augustus 2024 van start gaan als de nieuwe directeur Auditdienst bij UWV. Zij volgt Richard van Hienen op.

Dike Sialino-Keen

De Auditdienst is een stafdirectie met ongeveer 60 collega’s en doet onafhankelijk onderzoek, in opdracht van de Raad van Bestuur, naar de taken die UWV uitvoert binnen de sociale zekerheid-wet en hoe de organisatie daarover verantwoordt. Met het uitvoeren van onderzoeken en het geven van betrouwbare inzichten draagt de Auditdienst bij aan onder andere risicomanagement, compliance aan wet- en regelgeving en het verbeteren van de kwaliteit van de gehele UWV-organisatie. De Auditdienst certificeert de jaarrekening en beoordeelt de gegevensverwerking van UWV voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maarten Camps, voorzitter Raad van Bestuur UWV: “Met Dike halen we een ervaren auditor in huis met een rijke ervaring in de publieke sector. Dat zal onze dienstverlening ten goede komen. In onze gesprekken heb ik haar ervaren als een prettige aanstaande collega met kennis van zaken, goede ideeën, durf en initiatieven. Ik kijk dan ook erg uit naar de dag dat ze bij ons aan de slag gaat!”

Dike Sialino-Keen: “UWV is een publieke dienstverlener die dicht bij de mensen staat. Het bijdragen aan de kwaliteit van de hele organisatie vult mijn behoefte in om directer voor hen te kunnen werken en bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat deze functie daarnaast het meedenken over de transitie naar meer menselijke maat en preventie vraagt onder andere door de wijze van monitoring en sturing aan te passen, spreekt mij erg aan. Ik vind het mooi met de collega’s van de Auditdienst bij te dragen aan het fundament en de ontwikkeling van UWV.”

Dike is op dit moment nog werkzaam als directeur concerndirectie Mens en Organisatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar zij verantwoordelijk is voor de ministeriebrede kaderstelling, control, innovatie en advisering van de secretaris-generaal op het vlak van HRM, integriteit, huisvesting en duurzaamheid. Dike is registeraccountant en register EDP-auditor.

DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en UWV ondersteund bij de selectie. De vacature is breed bekendgemaakt en iedereen kon solliciteren.