Jasper Wesseling thesaurier-generaal bij Financiën

Jasper Wesseling wordt thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 12 augustus 2024.

Jasper Wesseling

De Generale Thesaurie (GT) adviseert over het beleid voor de financiële markten en het toezicht daarop, en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen. De beleidsterreinen waar de GT over gaat hebben grote financiële en maatschappelijke impact: de financiële sector, de internationale financiële betrekkingen, de staatsschuld en de staatsdeelnemingen. Deze opgaves hebben grote impact op burgers, bedrijven en overheden. En ze spelen zowel nationaal als internationaal.

Bas van den Dungen, secretaris-generaal Financiën: "Ik ben erg blij met Jasper als nieuwe thesaurier-generaal. Jasper heeft zich de afgelopen jaren een ware ambassadeur getoond van de ontwikkeling die het ministerie van Financiën heeft doorgemaakt. Meer gericht op de buitenwereld en op de mensen en bedrijven waar we het voor doen. En dat in samenwerking tussen alle onderdelen van het ministerie. Daar kan hij in deze rol volop mee doorgaan. Daarnaast heeft hij een heel goede politieke en bestuurlijke antenne en is hij thuis in de internationale context waarin een belangrijk deel van het werk van de thesaurier zich afspeelt. De ervaring die hij in zijn functie als directeur-generaal Fiscale Zaken heeft opgedaan met het Nederlandse en internationale bedrijfsleven komen hem uitstekend van pas in deze nieuwe rol. Ik kijk er erg naar uit om ook de komende jaren met Jasper samen te werken aan een financieel gezond Nederland."

Jasper Wesseling: “Ik verheug me er enorm op om als Thesaurier aan de slag te gaan. Het brede werkveld van de Generale Thesaurie is van groot belang voor alle uitdagingen waar Nederland en Europa de komende jaren voor staan. Ik wil me graag met de nationale en internationale partners inzetten om te komen tot een financieel gezond Nederland en Europa. Het is fijn om als thesaurier met de bestuursraad van het ministerie van Financiën verder te kunnen blijven werken aan een organisatie die in nauwe verbinding is met de omgeving zodat we iets kunnen betekenen voor mensen en ondernemers. Ik beschouw het als een voorrecht om de komende jaren leiding te mogen geven aan de Generale Thesaurie met allemaal goede en gemotiveerde collega’s.

Drs. J.K. (Jasper) Wesseling is sinds april 2020 directeur-generaal Fiscale Zaken bij Financiën. Daarvoor was hij plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken, tevens directeur Algemene Fiscale Politiek bij hetzelfde ministerie. Eerder vervulde hij diverse functies in zowel beleid als uitvoering bij het ministerie van Economische Zaken. Hij was daar onder meer plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven, tevens directeur Innovatie en Kennis, en directeur Ruimtelijk-Economisch Beleid.

Jasper Wesseling studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan Southwestern University in Georgetown, USA.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Financiën ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.