Helma Tosseram unitdirecteur BOX-3 bij de Belastingdienst

Helma Tosseram start per 1 juni 2024 als unitdirecteur BOX-3 bij de directie Particulieren van de Belastingdienst.

De directie Particulieren is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van twaalf miljoen belastingplichtigen, buitenlandse belastingplichtigen (burgers en ondernemingen), grensarbeiders en geprivilegieerden; ambassades, consulaten en internationale organisaties, hun werknemers en hun gezinsleden en gepensioneerden.

Door het kerstarrest van de Hoge Raad in december 2021 over Box 3 en de daarop volgende rechtszaken bestaat er op dit moment onzekerheid over het reeds geboden rechtsherstel aan burgers. Veel burgers hebben bezwaren en/of verzoeken ingediend; daarnaast is er een grote hoeveelheid aangiften Inkomensheffing aangehouden, omdat de Belastingdienst aan het wachten is op nieuwe arresten van de Hoge Raad. In deze nieuwe arresten krijgt de Belastingdienst duidelijkheid of het reeds geboden rechtsherstel voldoende is. Als de Hoge Raad arrest heeft gewezen zal de Belastingdienst snel moeten reageren om de aangehouden bezwaren en aangiften af te kunnen doen. Het is van belang dat de organisatie klaar staat om meteen na het arrest te kunnen handelen.

Als unitdirecteur Box 3 heeft Helma de opgave om, samen met een collega unitdirecteur Box 3,  de organisatie “klaar” te zetten en leiding te geven aan een aantal teamleiders die met hun teams verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de aangiften Inkomensheffing (met een Box 3 – element) en bezwaren Box 3. Onder haar leiding wordt er gewerkt aan het behalen van de resultaten vanuit het jaarcontract en het jaarplan van de directie Particulieren waar de unit verantwoordelijk voor is. Helma zal een actieve rol vervullen in het duurzaam inzetbaar krijgen en houden van een grote groep nieuwe medewerkers en toewerken naar een goede samenwerking tussen de verschillende “generaties” medewerkers. 

Helma heeft meerdere management functies vervuld in de private sector. Sinds 2000  was Helma werkzaam bij DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. Van 2017 tot 2019 was zij algemeen directeur bij zusterorganisatie Van Arkel Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V. In haar laatste functie bij DAS was zij als Directeur Interne Rechtshulp verantwoordelijk voor 700-800 juristen en advocaten werkzaam vanuit 7 vestigingen. In 1993 heeft Helma haar opleiding Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht afgerond. In 1997 rondde zij de opleiding Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam af.

Sonja Koster, directeur Particulieren: "Met Helma krijgen we een ervaren unitdirecteur binnen bij de Belastingdienst. Iemand die ervaring heeft in het aansturen en het inrichten van organisatie onderdelen en daarnaast fiscale kennis meeneemt. Ik ben erg blij met haar komst en kijk uit naar de samenwerking."

Helma Tosseram: "Na een lange carrière in de rechtsbijstand zocht ik bewust een nieuwe uitdaging in een andere sector en een functie met maatschappelijke impact. In deze mooie functie komen al deze elementen terug. Ik ben dankbaar voor de kans om deze overstap van ‘buiten’ te kunnen maken en kijk er naar uit om samen met mijn collega’s een succes te maken van de nieuwe unit box 3."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en de Belastingdienst ondersteund bij de selectie. De vacature is breed bekendgemaakt en iedereen kon solliciteren.