Bas Beijnvoort afdelingshoofd Staf en bedrijfsvoering bij JenV

Bas Beijnvoort wordt met ingang van 19 augustus 2024 afdelingshoofd Staf en bedrijfsvoering binnen het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bas Beijnvoort

Het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV) vormt de schakel tussen de politiek, het bestuur en de uitvoering, ontwikkelt beleid en adviseert de bewindslieden. Het DG creëert de randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezagen en uitvoerende organisaties zoals de politie en de veiligheidsregio’s binnen rechtstatelijke waarborgen veiligheid optimaal vorm kunnen geven voor de inwoners van Nederland. Binnen DGPenV vervult de afdeling Staf en Bedrijfsvoering een cruciale rol als hét regie- proces en informatieknooppunt. Naast het coördineren van parlementaire aangelegenheden, neemt Staf de regie in de voorbereiding en begeleiding van overlegmomenten zoals het Minister-Korpschef-Overleg en het overleg tussen de minister, regioburgemeesters en de voorzitter van het college van procureurs-generaal. Verder voorziet de afdeling in juridisch advies, coördinatie van bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, managementondersteuning en beheert het de DG-interne informatiestroom.

Ronald Baarends: “Met Bas krijgt staf een mensgerichte, empathische leidinggevende die veel aandacht heeft voor de ontwikkeling van zowel het individu als het collectief. We zijn daar erg blij mee.”

Bas Beijnvoort: “De maatschappelijke opgaven voor de politie en veiligheidsregio’s zijn groot en divers. DGPenV vervult hierbij een belangrijke kaderstellende rol op het terrein van beleid, beheer en uitvoering. Daarvoor zet ik mij de komende tijd graag in. De functie is een dynamische combinatie van leidinggeven, adviseren en ondersteunen. De mogelijkheid en uitdaging om deze verantwoordelijkheden de komende periode samen met de medewerkers van Staf, collega-managers en het MT te kunnen continueren en uitbouwen, geeft mij veel energie.”

Bas Beijnvoort is op dit moment waarnemend manager Staf en Bedrijfsvoering bij DGPenV en werkte hiervoor in verschillende (management)rollen binnen het ministerie van Defensie, met name binnen het juridische en beleidsdomein. Zo was hij onder meer Hoofd Bestuursondersteuning en plaatsvervangend hoofd Stafdeling Bedrijfsvoering binnen een onderdeel van het ministerie van Defensie. Zijn laatste functie bij Defensie was die van coördinator Koninkrijksaangelegenheden bij het DG Beleid. Bas rondde een master Europees en Internationaal Recht af en nam deel aan de leergang Top Defensie Vorming.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteund bij de selectie. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.