Christel Smits afdelingshoofd Ontwikkelen en Mobiliteit bij de Belastingdienst

Christel Smits start per 1 juli 2024 als afdelingshoofd Ontwikkelen en Mobiliteit bij de Shared Service Organisatie Organisatie & Personeel (SSO O&P) van de Belastingdienst.

‘Samen zorgen we voor de juiste persoon, op de juiste plek op het juiste moment en halen we het beste uit mens en organisatie’. Dit is waar de Shared Service Organisatie Organisatie & Personeel van de Belastingdienst voor staat opgesteld. SSO O&P levert eerste- en tweedelijns-expertise op het gebied van organisatie- en personeelsontwikkeling. De afdeling Ontwikkelen en Mobiliteit ontwikkelt en actualiseert - in samenwerking met de andere directies - een zeer omvangrijk aanbod aan opleidingen en leerlijnen voor zowel de Belastingdienst, Douane als Dienst Toeslagen. 

Als afdelingshoofd Ontwikkelen en Mobiliteit is Christel verantwoordelijk voor de ondersteuning van het leren en ontwikkelen binnen genoemde drie organisaties. Het resultaat van haar afdeling is een medewerker die start bekwaam en vakbekwaam is en blijft. Innovatie van het leren en ontwikkelen speelt een hoofdrol, omdat andere vormen van leren het mogelijk maken dat medewerkers sneller inzetbaar zijn en hun kennis en vaardigheden kunnen aanpassen aan een snel veranderende context. Als leidinggevende coacht en stuurt Christel haar teamleiders, programma- en accountmanagers aan op het bereiken van resultaten waarbij klantgerichte en integrale dienstverlening het uitgangspunt is.

Christel heeft sinds 2018 verschillende functies bij de Belastingdienst vervuld. In september 2022 startte zij op een leerwerkplek als afdelingshoofd ontwikkelen en mobiliteit en behaalde zij samen met haar team zichtbare resultaten, onder andere de integratie van bestaande dienstverlening met innovatie en vernieuwing. In de periode voor 2018 was Christel werkzaam bij verschillende organisaties waaronder Nyenrode Business Universiteit en Creyf’s uitzendorganisatie. Na de opleiding HEAO Communicatie behaalde Christel een Master Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook rondde zij verschillende modules van het Modulair Executive MBA Programma aan Nyenrode Business Universiteit af.

Menco van der Weerd, waarnemend directeur SSO O&P: “Talentontwikkeling is belangrijk binnen de Belastingdienst. Met de benoeming van Christel vanuit haar leerwerkplek is dat even mooi voor iedereen zichtbaar. We kennen Christel al een paar jaar en zijn blij dat ze deel blijft uitmaken van ons managementteam en onze organisatie.”

Christel Smits: “Voor de continuïteit en kwaliteit van diensten van onze organisatie zijn vakmanschap en talentbenutting essentieel. Dat is niet de opgave van één afdeling, maar van de hele organisatie. Ik kijk er enorm naar uit met de collega’s van de afdeling Ontwikkelen en Mobiliteit de samenwerking met de uitvoerende directies en vaktechniek verder voort te zetten. Daarmee bouwen we samen verder aan toekomstgericht leren en ontwikkelen om de grote in- en doorstroom het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat onze collega’s hun talenten optimaal inzetten. Daar kom ik graag mijn bed voor uit.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en de Belastingdienst ondersteund bij de selectie. De vacature is breed bekendgemaakt en iedereen kon solliciteren.