Michiel Tunnissen directeur Werknemersregelingen bij SZW

Michiel Tunnissen wordt per 1 juli 2024 benoemd als directeur Werknemersregelingen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Michiel Tunnissen

Als directeur Werknemersregelingen (WR) gaat Michiel zich er, samen met zijn directie, op richten dat mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien financieel ondersteund worden. Dat kan tijdens hun zoektocht naar een baan zijn of het kan bijvoorbeeld gaan om inkomen tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Enerzijds richt de directie zich op het bieden van een vangnet en anderzijds op het zijn van een springplank voor de vele Nederlanders die niet of tijdelijk niet kunnen meedoen in de samenleving. Hierbij wordt ook gewerkt aan een gelijkwaardig voorzieningenniveau voor Caribisch Nederland ten opzichte van Europees Nederland.

Michiel Tunnissen is momenteel manager van de afdeling Werkgevers bij het ministerie van SZW. Daarvoor werkte hij bij diverse directies als coördinerend beleidsmedewerker en was hij rijkstrainee. Michiel geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat er praktijkgericht gewerkt wordt en dat het beleid dat gemaakt wordt beter wordt door goed samen te werken met publieke dienstverleners en het ook heel bewust af te stemmen op de doelgroep waar het beleid voor gemaakt wordt. De directie WR is hier al mee begonnen. Als directeur wil Michiel deze transitie graag verder vormgeven. Naast een bachelor Bestuurs – en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht heeft Michiel een master Bestuur en Beleid aan deze universiteit behaald.

Araya Sumter, DG Sociale Zekerheid en Integratie: "Michiel is een inspirerend leider die veel kennis en enthousiasme met zich meebrengt over werknemersregelingen. Samen met de directie verwacht ik dat Michiel verder vormgeeft aan de bestaanszekerheid van werknemers die zich vaak in een kwetsbare levensfase bevinden. Belangrijke onderwerpen als praktijkgericht werken en diversiteit & inclusie passen Michiel als geen ander. Ik verheug mij op de samenwerking met Michiel!΅

Michiel Tunnissen: “Ik ben blij om langer bij WR te blijven en aan de slag te gaan als directeur. Met het werk van de directie kunnen we het verschil maken in de levens van mensen en ik ben zeer gemotiveerd om onze kennis van het stelsel zo goed mogelijk te combineren met de kennis uit de praktijk.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van SZW ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.