Frank Kooiman directeur Infectieziektebeleid bij VWS

Frank Kooiman wordt per 1 juni 2024 benoemd tot directeur Infectieziektebeleid bij het DG Volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Frank Kooiman

De directie Infectieziektebeleid (IZB) is een nieuw te bouwen directie die wordt gevormd uit een aantal programmadirecties die in de COVID-crisisperiode zijn gevormd en het onderdeel infectieziekten van directie publieke gezondheid. De directie IZB speelt een cruciale rol in de inhoudelijke positionering en invulling van de beleidsontwikkeling voor de infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid. Daarbij is het de opgave om een type organisatie te ontwikkelen waarin de ´koude´ en ´warme fase´ van infectieziektebestrijding gelijkwaardig worden versterkt. Samen met de experts van RIVM en gemeentelijke diensten zal het beleid continu getoetst worden op de betekenis voor mens een samenleving.

Frank begon in 2022 als een van vier kwartiermakers die de bestaande crisisprogrammadirectie COVID-19 hebben gereorganiseerd tot drie nieuwe COVID-19-programmadirecties. Daarvoor werkte hij enkele jaren als MT-lid en plaatsvervangend directeur bij de directie Plantaardige Agroketens van LNV. Frank studeerde Bestuurskunde Universiteit van Tilburg en de Corvinus University of Budapest.

Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Volksgezondheid: "De start van de reguliere beleidsdirectie IZB sluit een periode van het werken met verschillende programmadirecties voor de bestrijding van COVID-19, en daarmee een bijzondere periode, af. Ik ben blij dat Frank de nieuwe directie gaat leiden. Hij heeft ervaring met het opstarten van een nieuwe directie en zal daarbij veel aandacht hebben voor het bouwen van de directie met de IZB’ers en de omgeving van de directie, waarbij de maatschappelijke opgaven van de directie centraal staan. Frank brengt daarbij rust, overzicht, scherpte en een gezonde mate van nuchterheid.¨

Frank Kooiman: "Ik kijk ernaar uit om, samen met alle medewerkers van de directie en onze partnerorganisaties, invulling te geven aan de verdere versterking van het infectieziektebeleid. De afgelopen jaren heb ik vanuit de aanpak van COVID-19 het infectieziektebeleid leren kennen als een zeer boeiend beleidsterrein. Het bouwen aan een nieuwe beleidsdirectie die zicht richt op de volle breedte van infectieziekten en vaccinatie zie ik als een mooie en maatschappelijk zeer relevante opgave waar ik me met enthousiasme voor ga inzetten." 

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van VWS ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.